Eerste duurzame en multi-inzetbare schip RWS te water


Het eerste duurzame en multifunctionele schip van Rijkswaterstaat is 16 maart 2018 te water gelaten. Het schip is een van de drie Multi Purpose Vessel 30’s (MPV 30’s) die binnen een jaar door de Rijksrederij wordt ingezet.
Het schip combineert verschillende functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek. Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat met dergelijke multi-inzetbare en energiezuinige schepen gaat werken. De nieuwe schepen worden ingezet op de grote binnenwateren, de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse kust. In het najaar van 2018 wordt het schip gedoopt en daarna in de vaart genomen.
Duurzaamheid is bij het ontwerp en bouw van de MPV’s 30 volgens Rijkswaterstaat ver doorgevoerd: de schepen varen hybride en kunnen de dagelijkse werkzaamheden op oplaadbare batterijen uitvoeren. Daarnaast is de hydrodynamica van de romp zo ontworpen dat er een lage weerstand in het water ontstaat, waardoor het schip nog minder energie verbruikt. Het is ook voor het eerst dat de Rijksrederij schepen gaat inzetten waarbij de schroeven onder het schip draaien, zodat er alle kanten op gevaren kan worden.
Zonnepalen zorgen voor de energievoorziening van de accommodatie van de bemanning. De restwarmte van de aanwezige generatoren wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld de radiatoren, boilers en dekverwarming. De onderkant van de MPV’s 30 worden behandeld met een speciale coating die geen giftige stoffen loslaat en dusdanig glad is dat er niets aan hecht, daarmee wordt de aangroei van wieren en schelpdieren tegengegaan. Tevens worden de schepen gespoten met een water gedragen verf waar geen oplosmiddelen inzitten. Het ontwerp en de bouw van eerste drie MPV’s 30 wordt door Scheepswerf BijlsmaWartena B.V. te Wartena gerealiseerd.
De nieuwe schepen zijn onderdeel van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij dat in 2010 is gestart. De komende jaren vervangt de organisatie ongeveer 20 schepen uit de jaren 80 die aan het einde van hun economische en technische levensduur zijn. De Rijksrederij werd opgericht in 2009 en valt onder Rijkswaterstaat, maar opereert hierbinnen als een zelfstandige organisatie. De rederij is een samenvoeging van de schepen van de Douane, Kustwacht, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. In 2009 kwamen zij met hun eigen schepen, die specifieke taken kunnen uitvoeren, over naar de Rijksrederij.
Het werkgebied van de Rijksrederij beslaat bijna achtduizend kilometer vaarwegen. Hoofdtaken van de schepen zijn vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijbeheer- en onderzoek. Andere taken zijn Search and Rescue (SAR) en oliebestrijding. De vloot bestaat uit 122 schepen en 270 bemanningsleden. Daarnaast geeft de Rijksrederij advies over nautische zaken en vlootmanagement. De Rijksrederij opereert sinds 2009 zelfstandig binnen Rijkswaterstaat.

Meer bij RWS>