Nieuw brugdek Noorderbrug Maastricht ingeschoven


Van zondag 13 augustus op maandag 14 augustus is in Maastricht de bestaande Noorderbrug in Maastricht aangesloten op een nieuwe aanlanding. Strukton schoof een brugdeel – 180 meter lang en 10.000 ton zwaar – inclusief pijlers over een afstand van 21,5 meter op naar zijn definitieve locatie.

Het project Noorderbrugtracé sluit aan op de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel die de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in Maastricht moet verbeteren. Het project Noorderbrugtracé zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Op maandag 21 augustus werd het nieuwe hoofdtracé in gebruik genomen.

Het project Noorderbrugtracé wordt gerealiseerd door Strukton Civiel Projecten B.V. Opdrachtgever voor het plan is Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

www.noorderbrugmaastricht>