Autoweg N18 Groenlo-Enschede open voor verkeer

De nieuwe 27 kilometerlange autoweg N18 is op 2 mei 2018 in gebruik genomen. De nieuwe rijksweg verbindt het Achterhoekse Groenlo met het Twentse Enschede. De weg vervangt de bestaande N18, de Twenteroute zoals de weg in de volksmond heet.
De nieuwe N18 Twenteroute gaat om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en bevat ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels en gescheiden weghelften. De nieuwe weg maakt onderdeel uit van een set aan maatregelen aan de N18 tussen Varsseveld en Enschede, die met de openstelling van de nieuwe weg nu allemaal zijn afgerond.
Het project N18 Varsseveld-Enschede is een voorbeeld van samenwerking tussen provincies, gemeenten en Rijk om te komen tot een veilige weginrichting, zoals geformuleerd in het regeerakkoord. De Nieuwe Twenteroute geeft een impuls aan de bereikbaarheid van en de verbinding tussen de Achterhoek en Twente, en daarmee aan de economie van dit gebied waar traditioneel veel maakindustrie is. Door de nieuwe weg kan de reistijd tussen Groenlo en Enschede tijdens de spits tot 20 minuten korter zijn. De maximumsnelheid op dit nieuwe weggedeelte is verhoogd naar 100 km/h.
Het Rijk heeft nauw samengewerkt met de regio om de maatregelen tot stand te brengen. Op woensdagochtend 2 mei 2018 hebben vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten Enschede, Haaksbergen, Berkelland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen, de regio’s Achterhoek en Twente en Rijkswaterstaat samen de vernieuwde N18 tussen Varsseveld en Enschede geopend. Samen hebben ze als eerste over het nieuwe stuk N18 gereden. Kort daarna konden ook de eerste auto’s over de nieuwe weg rijden. In eerste instantie was de verwachting dat het verkeer pas dit najaar gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe weg.

Meer bij RWS>