A2 Maastricht wint Schreuderprijs 2017

Tijdens het COB-congres op 3 november 2017 is de Schreudersprijs uitgereikt: de prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. De winnaar is de A2 Maastricht. Er was een eervolle vermelding voor Onderdoorgangen Zutphen.

Volgens de jury is het project A2 Maastricht zonder twijfel een groot en omvangrijk project en raakt de kern van de stad Maastricht.
‘Met de ondertunneling van de A2 in Maastricht is een einde gekomen aan een groot knelpunt in het rijkswegennet en is tevens een sterke verbetering van de leefbaarheid van de stad gerealiseerd,’ schrijft het juryrapport. ‘Het project is inventief door het idee van de aannemer om de tunnel te stapelen. Zo creëerde men meer capaciteit dan het referentieontwerp tegen dezelfde prijs! De jury roemt het project voor het getoonde lef. De tunnel is voor alle soorten verkeer toegankelijk. De bouw is technisch hoogstaand uitgevoerd in een moeilijke ondergrond waarbij risicobeheersing voorop stond. In een respectievelijk korte tijd zijn de vele benodigde vergunningen verkregen. Tevens was er veel aandacht voor een goede communicatie met de omgeving. Dit project zal een voorbeeld zijn voor andere steden en de ondergrondse optie op de kaart zetten,’ aldus het rapport.

Meer op de website van COB>