16,5 km waddenzeedijk Ameland versterkt

Foto: Jan Spoelstra

Na een drie jaar is de versterking van de 16,5 kilometer lange waddenzeedijk Ameland afgerond waarmee het eiland de komende 50 jaar afdoende tegen overstromingen is beschermd. De dijkversterking, in opdracht van Wetterskip Fryslân, werd uitgevoerd door Van den Herik-Sliedrecht in combinatie met Jansma Drachten.
De versterking was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de landelijke veiligheidseisen. De dijk is gemiddeld 35 cm verhoogd en versterkt met grove breuksteen, open steenasfalt en klei. Het groene uiterlijk van de dijk is behouden gebleven.

Ruim 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt is met vrachtschepen naar Ameland vervoerd. Speciaal hiervoor werden loslocaties ingericht op het eiland. Daarnaast moest rekening worden gehouden met het broedseizoen van de diverse dieren die in en rondom Ameland leven én kon er vanwege het stormseizoen voornamelijk in de zomermaanden gewerkt worden. Juist in de zomermaanden bezoeken veel toeristen het eiland.

Van den Herik>