CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 5/6 2023

(Duurzaam Bouwen & Klimaatadaptatie -katern Duurzame materialen) Verschijnt 13-07 2023

Duurzaam beton voor ARTIS-aquarium

Het 142 jaar oude ARTIS-aquarium wordt grootschalig gerestaureerd en gerenoveerd, mede omdat het zoute water de betonnen constructie van het gebouw ernstig heeft aangetast. ARTIS wil het rijksmonument duurzaam restaureren en vernieuwen. Dat was aanleiding voor een uitgebreide zoektocht naar de ideale materiaalkeuze voor de nieuwe aquaria. De keuze is wederom op beton gevallen. Die keuze was niet vanzelfsprekend vanwege de milieu-impact van beton, de wapening en de eindige levensduur. De uitkomst is een mix van traditioneel en duurzaam beton. Eén segment met aquaria wordt traditioneel uitgevoerd, een tweede segment met aquaria met zelfhelend beton en een derde segment met aquaria met basaltvezelwapening. Door met de wapening en het beton te experimenteren hoopt ARTIS een voorbeeld te geven aan de betonbranche hoe duurzamer bouwen met beton ook in extreme omstandigheden mogelijk is. Dit is ook voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat interessant.

Sterkere Afsluitdijk zorgt voor meer veiligheid en biodiversiteit

Negentig jaar na de opening van de Afsluitdijk versterkt en vernieuwt bouwcombinatie Levvel de primaire waterkering. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat. Doel is om het achterland ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Tegelijkertijd bevordert Rijkswaterstaat met het project de biodiversiteit. Waterveiligheid en natuurherstel gaan dus prima samen!

COB Ondergrondse duurzame dillema’s

Ondergronds bouwen en het streven naar duurzaamheid zijn niet altijd verenigbaar. Enerzijds draagt ondergronds bouwen bij aan oplossingen voor de energietransitie en klimaatadaptatie, anderzijds heeft bouwen negatieve invloed op de PFAS- en stikstofproblematiek. De participanten van het Centrum ondergronds bouwen (COB) werken aan balans en verbetermogelijkheden. Het onderzoek richt zich op energieverbruik, materiaalgebruik en omgevingseffecten in en bij tunnels en bij ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur.

Onderzoek Damwand CoCon als alternatief voor traditionele houten damwandvervanging

In opdracht van de Hogeschool Windesheim (Civiele Techniek) en DAGNL hebben Jim Post en Huub Swank voor hun afstudeerscriptie uitgebreid onderzoek gedaan naar de Damwand CoCon. De Damwand CoCon is een innovatief product dat gebruik maakt van de bestaande fundering van het onderwater staande deel van de houten damwand. Door de houten damwand ter hoogte van het waterpeil af te zagen en de Damwand CoCon eroverheen te plaatsen, kan de levensduur van de damwand worden verlengd. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: ‘In welke situatie(s) is het rendabeler om de Damwand CoCon toe te passen ten opzichte van de traditionele wijze van houten damwandvervanging?’

Multidisciplinair geotechnisch onderzoek Kun je bouwen op bietenpulp?

Op het terrein van de voormalige suikerfabriek in Groningen moet een woonwijk verrijzen. Maar hoe is het gesteld met de ondergrond? En hoe zorg je voor zo weinig mogelijk transportbewegingen, klimaatadaptief waterbeheer en de juiste zettingsgegevens? Een multidisciplinair team van Fugro zorgde voor 931 ton minder CO2-eq. uitstoot, wat gelijk is aan vijftien transatlantische vluchten met 200 passagiers.

De Landelijke Maatlat voor de GWW-sector

Het is voor iedereen zichtbaar en voelbaar dat het klimaat verandert. Zware buien, langdurige droogtes en extreme hitte komen ook in Nederland steeds vaker voor. Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, kwam het kabinet op 23 maart jl. met een ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’[1]. Wat is die maatlat en welke rol kan die vervullen in de grond-, weg- en waterbouw?

Meest duurzame onderstation van Nederland

Iedere veertien kilometer staat er een onderstation langs het spoor, waarin wisselstroom automatisch wordt omgezet in gelijkstroom van 1500 volt. Deze zijn nodig voor de treinenloop. Ook op het traject tussen Amersfoort en Ede-Wageningen was een onderstation nodig om meer treinen te laten rijden. Meestal zijn dit eenvoudige gebouwtjes, maar dat is nu niet het geval. Dit onderstation is een van de meest duurzame en circulaire onderstations van Nederland geworden, naar een ontwerp van studioSK/Movares.