CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 1/2 2023

(Water) Verschijnt 28-01 2023

Nieuwe maatwerk keersluizen bij Afsluitdijk

Wanneer het waterpeil op de Waddenzee te hoog is en de golven tegen de Afsluitdijk slaan, gaan straks de nieuwe keersluizen bij Den Oever en Kornwerderzand dicht. Bij extreem hoogwater sluiten de keersluizen om de achterliggende schutsluizen en het achterland te beschermen. De keersluis bij Den Oever wordt in januari 2023 in gebruik genomen, de keersluis bij Kornwerderzand naar verwachting een jaar later.

Redesigning Deltas; Vijf toekomststrategieën voor de Nederlandse delta in 2120

Er is een ontwerpende aanpak nodig om de Nederlandse delta in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas-beweging vernieuwende ontwerpen voor vijf regio’s in Nederland.

Van beregeningsbron naar open bodemenergiesysteem

Door de energietransitie zijn bedrijven en particulieren op zoek naar een duurzame energieoplossing voor koelen en verwarmen en het liefst ook een kostenbesparing. Bodemenergie is daarbij een energetisch efficiënte methode, maar vraagt om een relatief grote investering. Om de kosten te reduceren wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare bronnen. Een voorbeeld is het ombouwen van een bestaande beregeningsbron naar een open bodemenergiesysteem ten behoeve van een woning.

Nationale Staalbouwprijs; De Prins Clausbrug: uniek in uitstraling en werking

De Prins Clausbrug in Dordrecht heeft tijdens de jaarlijkse Staalbouwdag de Nationale Staalbouwprijs in de categorie Infrastructuur gewonnen. Een jaar na opening heeft deze koninklijke fiets- en voetgangersbrug een award op zijn naam.

N307 Roggebot-Kampen krijgt steeds meer vorm

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in de bereikbaarheid en waterveiligheid van de IJsseldeltaregio. Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van twee grotere opgaves.

Historie: Anderhalve eeuw Kanaal door Walcheren

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het Kanaal door Walcheren werd geopend. De aanleg van het kanaal, waaraan zes jaar was gewerkt, was een gevolg van het in 1865 genomen besluit om het Sloe af te dammen. En dat was weer nodig om een spoorverbinding aan te leggen tussen Middelburg en het achterland. De economie en wel[1]vaart van de stad zat al eeuwen in het slop, en de verwachting was dat de komst van het spoor en kanaal dat allemaal zou veranderen. En toen in 1867 de werkzaamheden daadwerkelijk begonnen, stond de stad op zijn kop.