CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 8 2022

(Bruggen & Tunnels) Verschijnt 24-11 2022

PHS Amsterdam Centraal in uitvoering; Nieuwe bruggen Oostertoegang

 

Na een planfase van meer dan tien jaar is de uitvoering van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal begonnen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanpassen van de sporen en kunstwerken rondom Amsterdam Centraal. Tevens worden vijf bruggen ter plaatse van de Oostertoegang vervangen door nieuwe stalen trogbruggen. Omdat tegelijkertijd ook in het station en aan het spoor gewerkt wordt en bovendien de treindienst blijft functioneren, wordt elk jaar één brug vernieuwd.

Ruim 8000 ton door de nacht; Nieuwe Oosttunnel station Ede-Wageningen

Afgelopen augustus werd op station Ede-Wageningen de ruwbouw betonconstructie van de nieuwe Oosttunnel op zijn plaats geschoven. Bouwcombinatie EdesPoort tekende krap zestien maanden eerder het contract voor deze uitdaging, die onderdeel uit maakt van de vernieuwing van het stationsgebied. Een bijzonder gevormde betonconstructie met een gewicht van ruim 8000 ton is in een buitendienststelling als één element ingeschoven.

Brugrenovaties in Noorwegen met SUREbridge

De betonnen bruggen in Europa verkeren in slechte staat. Vanwege de veroudering van deze constructies, wordt er geschat dat tot tien procent van de betonnen bruggen voor 2030 gerenoveerd, of vervangen moeten worden om onveilige situaties te voorkomen. Met meer dan een miljoen betonnen bruggen en sluisdeuren, is dat een enorme opgave. Om die problemen op te lossen wordt er in een innovatieproject gekeken naar mogelijke oplossing die kunnen helpen om deze enorme onderhoudsopgave beheersbaar te maken. Die problematiek speelt ook in Noorwegen. Daar wordt nu  – na toepassing in Hardenberg – het tweede SUREbridge-project uitgevoerd.

Theunisbrug Merksem wint Architecture MasterPrize 2022

De Theunisbrug die Merksem en Deurne verbindt is bekroond met de prestigieuze Architecture MasterPrize 2022 award in de categorie ‘Infrastructure. In opdracht van De Vlaamse Waterweg tekende architectenbureau ZJA, in samenwerking met Arcadis, Sweco en OKRA Landschapsarchitecten, het ontwerp van de nieuwe Theunisbrug over het Albertkanaal. Een stalen brug in drie delen, die met een grotere doorvaarthoogte voetgangers, fietsers, auto’s en trams als over een boulevard aangenaam en veilig naar de overkant loodst.

Dwarsvoorgespannen zinktunnel; Maasdeltatunnel

De Maasdeltatunnel is een van de twee tunnels binnen het project Blankenburgverbinding (A24). Deze zinktunnel onder het Scheur bestaat uit twee rijkokers met elk drie rijstroken. Aan weerszijden zijn ballastkokers voorzien en tussen de verkeerskokers is het middentunnelkanaal gesitueerd. De totale lengte van het gesloten deel is 950 m, waarvan 390 m wordt gerealiseerd als zinktunnel, bestaande uit twee tunnelelementen van 185 en 205 m.

Emissie-arme bouwplaats; Groot onderhoud John Frostbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat voerde de combinatie Mobilis – Iris deze zomer het groot onderhoud uit aan de John Frostbrug in Arnhem. Deze monumentale brug, vooral bekend als het iconische landmark van Operatie Market Garden, is een van de belangrijkste verkeersbruggen die Arnhem centrum over de Nederrijn verbindt met Arnhem-Zuid en de A325.

Rottemerentunnel A16 Rotterdam: Staalkaart voor de energieneutrale tunnel

De rijksoverheid heeft op grond van het klimaatakkoord van Parijs, ondertekend in 2015, in 2019 een eigen klimaatakkoord gepresenteerd, gericht op een forse terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. In het verlengde daarvan heeft ook Rijkswaterstaat haar milieudoelen geformuleerd. Om die klimaatdoelen waar te maken, zet Rijkswaterstaat met name in op het besparen van energie en circulariteit. Het project A16 Rotterdam (uitgevoerd door aannemerscombinatie De Groene Boog) is een goed voorbeeld waar energiebesparende en circulaire innovaties worden toegepast.

Historie: Een reuzenwerk bij Moerdijk

1870 en 1871 waren oorlogsjaren. Tien maanden lang vochten de Noord-Duitse bond en keizerrijk Frankijk op Franse bodem een conflict uit dat ook hier – net als in België – tot mobilisatie leidde. De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd zelfs onder water gezet; overigens met matig succes. De oorlog was in mei 1871 ten einde. Het betekende het einde van het Tweede Franse keizerrijk en veroorzaakte na afloop een pokkenepidemie die aan een half miljoen mensen het leven koste. Maar op 1 januari 1872 viel er eindelijk iets te vieren met de ingebruikname van de Moerdijk spoorbrug; op dat moment de langste en meest imposante spoorbrug in Europa. De natie blaakte van trots.