CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 5/6 2022

(Duurzaam Bouwen & Klimaatadaptatie + Bouwen) Verschijnt 11 juli 2022

Hergebruik en recycling in de geotechniek

Een bestaand gebouw vervangen door nieuwbouw, en daarbij ‘iets doen met duurzaamheid’. Welke mogelijkheden zijn er en hoe kan hier praktisch mee om worden gegaan in een ontwerp? Doordat de duurzaamheidambitie bij opdrachtgevers en projectontwikkelaars groeit, wordt steeds vaker de vraag gesteld welke mogelijkheden er zijn om duurzaamheid te integreren in een ontwerp voor nieuwbouw.

Eerste circulaire viaduct van Nederland 

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Een prachtige, maar vooral ook enorme opgave. De realisatie van circulair gebouwde kunstwerken kan hieraan een significante bijdrage leveren. Zeker gezien het feit dat er de komende decennia tientallen kunstwerken moeten worden vervangen. Op basis van de ´Closing The Loop´-filosofie wordt in Zuid-Limburg de bouw van het allereerste circulaire viaduct van Nederland voorbereid en gerealiseerd. De resultaten zijn veelbelovend.

Van slagboom tot slagboom 

In 2015 heeft Rijkswaterstaat de contracten getekend voor het vast onderhoud in dertien tunnels in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland. Dit gebeurt met prestatiecontracten, gebaseerd op risico gestuurd beheer en onderhoud. Deze vernieuwde prestatiecontracten zijn een volgende stap in het proces om naast de uitvoering van werkzaamheden ook het onderhoudsmanagement aan opdrachtnemers op te dragen. Inmiddels zitten de ‘TOP I’ contracten erop en is ‘TOP II’ aan de beurt. Croonwolter&dros is onder deze vlag de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van een zestal tunnels in Zuid-Holland waarbij de focus ligt op optimaliseren en verduurzamen, op weg naar 2030.

Hergebruikt composiet voor infra-toepassingen

Thermohardende composieten gelden als ‘lastige’ kunststoffen. Het probleem is dat end-of-life composieten niet meer te scheiden zijn in oorspronkelijke bestanddelen. Het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim ontwikkelde een methode waarmee end-of-life thermohardende composieten kunnen worden hergebruikt in nieuwe producten, onder meer voor toepassing in de infra-sector. Dat leverde Windesheim afgelopen april de JEC Innovation Award op in de categorie in the Building & Civil Engineering.

Aanpakken wateroverlast in Geldrop-Mierlo met blauwe aderplan 

Het is inmiddels geen nieuws meer dat we vaker te maken krijgen met hevige neerslag. In de ruimtelijke spreiding van de hoosbuien lijken patronen te zitten. Zo is de zuidoosthoek van Noord-Brabant relatief vaak ‘de klos’. Zo ook de gemeente Geldrop-Mierlo.

Promotieonderzoek: Optimaliseren van inspecties, onderhoud en versterkingen van dijktrajecten

Sinds 2017 gelden nieuwe overstromingskansnormen voor de ongeveer 4000 kilometer primaire waterkeringen in Nederland. Deze normen zijn risicogebaseerd en zorgen ervoor dat overal in Nederland het overstromingsrisico acceptabel laag is. Om de normen goed te benutten, is het van belang om bij alles wat bij versterking, beheer en onderhoud van waterkeringen komt kijken goed rekening te houden met deze risico’s, en daarop te sturen. Wouter Jan Klerk (overstromingsexpert Deltares) promoveerde op 28 maart aan de TU Delft op dit onderwerp: ‘Decisions on life-cycle reliability of flood defence systems’.