CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 3 2022

(Innovatie + Arbeidsmarkt) Verschijnt 25 maart 2022

Verwachtingen bouwproces en werkgelegenheid

Na aanvankelijk optimistische verwachtingen voor de GWW-sector, werden die de laatste jaren getemperd door de stikstof- PFAS en corona. En hoewel de negatieve effecten van corona mee leken te vallen, laten de cijfers toch weer een dalende tendens zien. Dat bleek uit de rapportage ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2022’ die begin dit jaar door het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) werd gepubliceerd.

Datagedreven onderhoud trekt nieuwe specialisten in de infrabouw

Asset management ontwikkelt zich razendsnel. Digitalisering heeft het vakgebied van beheer en onderhoud in korte tijd aanzienlijk veranderd. BAM Infra Nederland investeert in nieuwe technologieën om steeds meer data te verzamelen en steeds betere analyses te maken. Dat trekt nieuwe specialisten aan en levert opdrachtgevers een belangrijk voordeel op: meer inzicht.

Werk aan je eigen ontwikkeling

Ben je net afgestudeerd in de civiele techniek of wil je van baan wisselen? Dat moet lukken: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden en die trend lijkt zich voorlopig door te zetten. De grote vraag is: waar wil je werken? En vooral ook: hoe wil je doorgroeien? Heeft de techniek je interesse, wil je je vooral richten op thema’s als duurzaamheid en circulariteit of zijn het meer de grote infrastructurele projecten waar je je kennis en kunde wilt inzetten en ontwikkelen?

Infra Innovaties

Of het nu gaat om bereikbaarheid, mobiliteit of klimaatverandering; innovatie is nodig om Nederland op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Om dat belang te onderstrepen worden er allerlei instrumenten ingezet om innovatie te stimuleren. Bouwend Nederland heeft bijvoorbeeld een Bouwinnovatieshop in het leven geroepen; Rijkswaterstaat een innovatieloket (rwsinnoveert.nl), de Kamer van koophandel stelt jaarlijks een Innovatie Top 100 samen; de InfraTech kent eens in de twee jaar een Innovatieprijs toe, en ga zo maar door. Een greep uit innovaties die in 2021 op een of andere manier de aandacht hebben getrokken.

Automatische schadebeeldherkenning: Kunstwerken sneller en beter in beeld

Dankzij nieuwe technologieën staan we aan de vooravond van een omslag in het infra-werkveld. En dit is nodig, zeker met de komende vervangingsopgave. Automatisering en digitalisering zijn sleutels om deze opgave – en een dreigend tekort aan technische kennis – het hoofd te bieden. De toepassing van automatische schadebeeldherkenning – winnaar van de publieksprijs van de Vernufteling – voor de inspectie van bruggen is daar een voorbeeld van.