CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 7 2020

(Geotechniek & Ondergronds Bouwen) Verschijnt 24 september 2020

Ondergrondse fietsenstalling Stationsplein Zwolle

In gemeente Zwolle krijgt het Stationsplein Noord een volledig nieuwe inrichting en er komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor maar liefst 5.700 fietsen onder het plein. En de Stationsweg wordt heringericht tot een stadsentree vanaf het station naar de binnenstad. Vorig jaar startte Boskalis Nederland de bouw en inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen aan de afbouw en inrichting van de grote ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein in Zwolle begonnen.

Verspreiding van corona volgen met datatechnieken uit de geowetenschappen

Onderzoekers van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft stellen voor om hun technieken in te zetten voor het voorspellen en monitoren van corona. Samen met een groep internationale geowetenschappers laten ze zien dat data-assimilatietechnieken kunnen helpen om de effecten van eventuele maatregelen beter in te schatten.

Energiedamwand

Waterwegen vormen een groot gedeelte van het Nederlandse landschap. Kademuren en damwanden zijn hierbij een vaak gebruikte oeverbescherming. Wanneer warmtewisselaars op deze stalen damwanden worden gemonteerd kan energie uit het water en de bodem worden onttrokken en worden gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen en te koelen. CRUX Engineering heeft in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven een full-scale energiedamwand-proef opgezet in buurtschap De Zweth, nabij Rotterdam.

Toepassing bodemvocht­­­­-ge­gevens voor waterbeheer

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben een grote impact op de waterhuishouding van Nederland. De droogte is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de zandgronden van Nederland, waar veel beken droogvallen in droge perioden. Doordat in deze gebieden beperkte wateraanvoermogelijkheden zijn, zijn nationale en regionale waterbeheerders op zoek naar innovatieve oplossingen. Essentieel hierbij is het karakteriseren van de droogte aan de hand van metingen. Het promotiewerk van Michiel Pezij richtte zich op de toepassing van bodemvochtgegevens in operationeel waterbeheer. Hij promoveerde op 30 januari 2020 op dit onderwerp.

Extra grote veenmonsters om bodemdaling te voorspellen

Door de heterogeniteit van veen zijn standaardmethoden voor het bepalen van geotechnische eigenschappen van veen vaak niet toereikend. Om deze eigenschappen toch zo goed mogelijk te kunnen bepalen heeft Deltares de Deltares Large Diameter Sampler (DLDS) ontwikkeld, waarmee veenmonsters met een groot volume direct uit de bodem kunnen worden genomen. Hierdoor worden bodemdalingsvoorspellingen nauwkeuriger.

Milieu-impact funderingspalen

ABT heeft een studie uitgevoerd waarbij de milieu-impact van drie veel toegepaste paalsystemen is vergeleken. Het gaat om de systemen Prefab, Vibro en Fundex.

Nieuwe ontwikkeling in parametrisch ontwerpen zorgt voor meer efficiëntie

Binnen het parametrisch ontwerpproces van de Wintrack-masten in Groningen en Zeeland is een nieuwe combinatie aan ontwerp- en toetsprogramma’s gebruikt, waaronder Geotooling voor de paalfunderingen, Grasshopper voor het parametrisch wapeningsmodel en de nieuw ontwikkelde tool UC1-Concrete voor de betondoorsnedes. Met Python-scripts zijn de verschillende tools aan elkaar gekoppeld en zijn rapporten geproduceerd. Automatisch gegenereerde vormtekeningen, palenplannen en wapeningsschetsen zijn ontwikkeld met behulp van Dynamo/Revit. De combinatie aan programma’s biedt flexibiliteit in het ontwerpproces, optimalisatie van het ontwerp en garandeert de veiligheid.

Cellenwanden onbekend in  Nederland

Hoewel Nederland in de wereld bekend staat als het land van de waterbouwkundige hoogstandjes en bovendien ook een echt damwand land is, worden cellenwanden oftewel cellen kistdammen vooralsnog niet toegepast. Waarschijnlijk komt dit omdat er in Nederland de stalen damwand voorhanden is, die veelvuldig wordt toegepast en waar de gespecialiseerde bedrijven gewend zijn om mee te werken. Vanthek Projects werkt momenteel op twee locaties in het buitenland aan de bouw van cellenwanden.

Historie: een eeuw Woudagemaal

Dit jaar bestaat het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal bij Lemmer, honderd jaar. Sinds de opening op 7 oktober 1920 is het een icoon van de Nederlandse waterhuishouding. Per 1998 staat het op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het werd ooit gebouwd om het Friese weidengebied droog te houden en slaagde daar uitstekend in. In 1966 kreeg het hulp van elektrische Hooglandgemaal in Stavoren en geleidelijk was de hoofdrol uitgespeeld. Maar als de nood aan de man is, wordt er toch weer een beroep op gedaan. Gemiddeld eens per jaar komen de oude stoomketels weer in actie, vooral in periodes met veel regen en wind, om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden als gemaal bij Stavoren onvoldoende capaciteit kan leveren.