CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2020

(Innovatie + Arbeidsmarkt special)
Verschijnt 26 maart 2020

EIB: eerst krimp; later weer groei.

Vorig jaar om deze tijd leken de vette jaren voor de GWW-sector binnen handbereik. Begin 2019 was de situatie helemaal anders. Nieuwe donkere wolken dienden zich aan in de vorm van PFAS- en stikstofproblematiek. De verwachting is dat bouw en GWW de komende jaren miljarden omzet mislopen vanwege deze ‘man made crisis,’ zoals Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland het in november noemde. ‘Na jaren van hoge werkgelegenheidsgroei slaat ook het beeld op de bouwarbeidsmarkt dit jaar om,’ schreef het Economisch Instituut voor de bouw eerder dit jaar.

Dwarsligger, GeluidVangrail, Vispassage, 3D-betonprinten

Als ingenieur moet je je werk doen in een land dat steeds voller wordt en in een context waarin je steeds meer uitdagingen tegenkomt: overvolle steden en wegen, steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid, CO2-uitstoot en PFAS en complexe inpassingsvraagstukken. Een paar voorbeelden uit de praktijk van innovatieve projecten uit de Innovatiestudio’s van Movares zijn de Dwarsligger Faunapassage, de GeluidVangrail en de gemodelleerde vispassage. Alle drie zijn nu als pilot in uitvoering voor verschillende klanten. Een andere innovatie is het 3D-betonprinten.

Grote bouwopgaven, goede carrièrekansen: De kracht van nieuwe competenties

Bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid staan bij overheden hoog op de agenda. Ook particuliere opdrachtgevers zoeken naar vernieuwende oplossingen met een brede insteek. Het gaat niet meer alleen om de infrastructuur. Bouwbedrijven als BAM worden een kennispartner die met totaalconcepten en innovatieve ideeën komt – en daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig.

Parametrisch modelleren binnen de waterbouw

Het digitale tijdperk brengt veel nieuwe technieken en ontwikkelingen met zich mee. Binnen de civiele techniek-branche is het een uitdaging om de grote stappen die worden gezet binnen de IT-sector, te blijven volgen. Het integreren van nieuwe digitale technologieën en anticiperen op ontwikkelingen binnen de branche is van groot belang voor advies- en ingenieursbureaus. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de toepassing van parametrisch modelleren.

Groene mini-energiecentrale: De e-CO2-tainer

Elektrisch rijden is duurzaam. Maar daarvoor op locatie groene stroom opwekken is nog duurzamer. Dat is het idee achter de nieuwe e-CO2tainer van Mobilis. Het eerste exemplaar van deze groene mini-energiecentrale is medio november 2019 in gebruik genomen

Duurzame dijkbekleding: Zetsteen van baggerspecie

Waterschap Scheldestromen is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van alle dijken en duinen in Zeeland. Om haar kerntaken duurzamer en slimmer uit te voeren is Scheldestromen continu op zoek naar innovatie-partners. Momenteel bereidt het waterschap een dijkverzwaring voor bij het dorp Hansweert. Binnen dit project onderzoekt Scheldestromen, samen met innovatiepartner NETICS, een manier om de benodigde nieuwe steenbekleding van de dijken te verduurzamen door deze van baggerspecie te maken.

Proefbelasten voorkomt hoge kosten voor vervanging; oude bruggen moeten niet te snel worden afgeschreven

Een aanzienlijk deel van de circa 55.000 verkeersbruggen die in eigendom zijn van decentrale overheden in Nederland is verouderd. Door een tekort aan ontwerpgegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen. Met proefbelasten wordt op een snelle en kosteneffectieve manier de belastbaarheid van een brug bepaald.

Eerste Wave Energy Convertor (WEC) in Nederland: Texel krijgt golfenergie

Na zes jaar ontwikkelen en testen, voornamelijk bij Scheveningen en Oostvoorne wordt een Slow Mill golfslaggenerator op schaal (1:2,5) gebouwd die deze zomer haar eerste open sea trials bij Texel tegemoet kan zien. Het zou de eerste Wave Energy Convertor (WEC) in Nederland zijn die daadwerkelijk stroom gaat leveren, eerst aan een klein vaartuig en, indien alles goed gaat in het onstuimige golfklimaat van de Noordzee, later wellicht ook aan andere afnemers zoals offshore platforms of elektrische schepen.

Onderzoek: Hoe maak je een project circulair?

De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om ook in infrastructurele projecten circulair te werken: het gebruik van (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terugdringen en grondstoffen die we toepassen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken. Rijkswaterstaat heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar kansrijke en impactvolle maatregelen om projecten circulair te maken.

Historie: Elektrische auto’s avant la lettre (deel 1)

Geen stoom maar stroom
Aan het einde van de negentiende eeuw was de auto in opmars, alleen wist niemand nog precies hoe de auto’s van de toekomst zouden worden aangedreven. Stoom? Benzine? Elektriciteit? ‘Het is te voorzien,’ schreef het ANWB-tijdschrift De Kampioen in de zomer van 1898, ‘dat het vervoermiddel der toekomst voornamelijk door elektrische drijfkracht zal worden bewogen.’ En het was allemaal in Groningen begonnen, met een elektrisch karretje van de Groningse hoogleraar Sibrandus Stratingh.