CIVIELE TECHNIEK NUMMER 8 2019

(Thema Tunnels & Bruggen)
Verschijnt 28 november 2019

Oplossing voor capaciteitsprobleem; Twee nieuwe boogbruggen Theemswegtracé

De Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, wordt over een lengte van ongeveer vier kilometer verlegd. Dankzij het nieuwe stuk spoor, het Theemswegtracé, gaat de spoorlijn niet langer over de Calandbrug en zitten het toenemende scheepvaart- en spoorverkeer elkaar vanaf 2020 niet langer in de weg. Havenbedrijf Rotterdam heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor het ontwerp van twee boogbruggen in het Theemswegtracé: de brug over de Thomassentunnel en de brug over de Rozenburgsesluis.

Leeuwarder viaduct wordt slimme brug; Smart bridge voorspelt zelf restlevensduur

Het Stephensonviaduct in Leeuwarden is ‘theoretisch houdbaar’ tot 2043. Gezien de huidige constructieve staat is de kans echter groot dat het viaduct langer mee kan. De gemeente Leeuwarden en Antea Group ontwikkelden het ‘Smart Bridge’-concept. Dankzij sensoren, data-analyse en algoritmes voorspelt het viaduct zelf z’n restlevensduur.

Groot onderhoud traject Wormerveer – Alkmaar; Vervanging Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug

Afgelopen augustus is de Prinses Amaliabrug bij West-Knollendam in gebruik genomen. De Prinses Amaliabrug is de eerste van de twee basculebruggen die wordt vervangen binnen het project ‘N246-N244 Trajectbenadering’. In het project wordt groot onderhoud gepleegd aan het gehele traject tussen Wormerveer en Alkmaar waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert.

Eerste 3D-geprinte lichtgewicht voetgangersbrug

Royal HaskoningDHV, CEAD en DSM hebben een eerste prototype geproduceerd van een 3D-geprinte lichtgewicht voetgangersbrug. De brug is geprint in een materiaal van thermoplastische kunststof gevuld met korte glasvezels (Arnite), die gecombineerd werd met continue glasvezels die later in het 3D-printproces worden toegevoegd. Deze combinatie maakt het mogelijk om een brug te 3D-printen die heel sterk, duurzaam en extreem veelzijdig is.

Waalbrug Nijmegen als proeftuin; Hoe verwijder je chroom-6?

De Waalbrug bij Nijmegen is een imposante staalconstructie van 36 meter hoog en 244 meter lang. Rijkswaterstaat wil tot 2028 zeker tachtig van dit soort objecten renoveren. De beheerder verwacht dat er op veel bruggen, sluizen en tunnels chroom-6-houdende verf is gebruikt. Rijkswaterstaat zoekt samen met RPS naar de meest veilige en doelgerichte methode om deze verf te verwijderen.

Veiligere doorstroming in Dieren; Ingeschoven doorgang onder spoor Arnhem-Zutphen

Ruim een jaar kampte het verkeer op de N786 in Dieren met omleidingen. In die tijd maakte de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Kanaalweg plaats voor een onderdoorgang die de situatie in het dorp aanzienlijk verbetert. Aan de tijdelijke hinder en de dagelijkse files is eindelijk een einde gekomen.

Fietstunnel onder de nieuwe N222-rotonde (Veilingroute) Zettingsvrije lichtgewicht tunnelconstructie zonder paalfundering

Op locaties met een slappe onder­grond komen (spoor)wegophogingen met lichtgewicht ophoog­ materialen of anders geconsolideerd regelmatig voor. Zo’n conventionele tunnel- en ondergangsbouwwijze gaat gepaard met relatief hoge bouwkosten, lange bouwtijden, verkeers- en omgevings­hinder en extra milieu­belasting. Een innovatieve ontwerpmethodiek zonder paalfundering sluit zulke nadelen uit.

Uitbreiding metrosysteem voor Olympische Spelen Parijs; Geprefabriceerde stempelramen voor Grand Paris Express

Om Parijs klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2024, wordt het huidige metrosysteem uitgebreid met 200 km en 68 nieuwe metrostations. De ligging in hartje Parijs en de beperkte opslagmogelijkheden op de bouwlocaties zorgen voor de nodige (logistieke) uitdagingen.

Limfjordtunnel; Geavanceerde rekenmodellen vergroten inzicht in draagvermogen

In het kader van een ‘gezondheidsonderzoek’ van de 50 jaar oude Limfjordtunnel in Aalborg (Denemarken) zijn door een internationale expertgroep onder leiding van de Danish Road Directorate de afgelopen jaren een aantal studies en materiaalonderzoeken uitgevoerd. Daarbij bleek dat de oude tunnel niet voldeed aan de huidige normen. Het gebruik van meer geavanceerde rekenmodelleen en getoetst aan meer specifieke ontwerpkaders bleek hierbij uitkomst te bieden.

Herstel zinkvoegen metrotunnel Rotterdam onder de Nieuwe Maas

Van de oudste metrotunnel in Nederland zijn de zinkvoegen beschadigd door een niet eerder onderkend fenomeen veroorzaakt door grondopspanning. Hierdoor blijkt de detaillering van de vasthoudconstructie van het beroemde Gina-profiel toch niet zo solide. Opdrachtgever RET, adviseurs van de gemeente Rotterdam en de aannemers BAM en Van Hattum en Blankevoort hebben voor het herstel een methode ontwikkeld die ze stap voor stap ’s nachts kunnen uitvoeren zodat de metro-exploitatie geen hinder ondervindt.

Bermgras en gerecycled plastic in biobased producten in de openbare ruimte

Duurzaamheid staat bij overheden en gemeenten hoog op de agenda. Er wordt continu gezocht naar mogelijkheden en initiatieven om het duurzaamheidsprofiel te verhogen. Biobased materialen passen hier goed bij. Vorig jaar kwamen Gebr. Van Kessel en Circulus met een nieuwe productietechniek op de markt die twee reststromen, bermgrasvezel en gerecycled plastic, omzet naar een biobased materiaal.