CIVIELE TECHNIEK NUMMER 7 2019

(Thema Geotechniek & Ondergronds Bouwen)
Verschijnt 20 september 2019

Jetgroutwand-bouwkuip voor nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam

Door de groeiende reizigersstroom en strengere regelgeving zijn bij de Rotterdamse metrostations extra nooduitgangen nodig, zo ook bij metrostation Stadhuis midden op de Coolsingel in hartje Rotterdam. Om de bijna tien meter diepe bouwkuipen aan weerszijden van de in bedrijf zijnde metro mogelijk te maken, zijn bouwkuipen bestaande uit jetgroutwanden toegepast.

Sluishuis op het Buiten IJ: Bijzondere paalfundering door poortconstructie

Reeds in Civiele Techniek nummer 4 werd in gegaan op de aanleg van het utiliteitsbouwproject Sluishuis op het Buiten IJ voor het Steigereiland van IJburg te Amsterdam. Nu zal dieper worden ingegaan op de geotechnische uitdagingen. Door de poortconstructie betreft het een zeer bijzondere lay-out van de paalfundering.

Trillingsschermen: gefundeerde aanpak voor trillingshinder

Steeds vaker melden omwonenden van spoorwegen, drukke straten of bouwlocaties overlast door trillingen. Voor trillingen bestaat, in tegenstelling tot geluid, nauwelijks wetgeving die grenzen aangeeft van wat toelaatbaar is. Er zijn wel trillingsreducerende maatregelen te nemen. Een trillingsscherm bijvoorbeeld kan de trillingen tot 80 procent reduceren.

Risicobeheersing bij rioolvervanging in Delft

Rioolvervanging in Delft is een complexe opgave. De oorzaak is de combinatie van op staal gefundeerde bebouwing en ondiepe, slappe bodemlagen met direct daaronder een (wad)zandpakket. Toch is het mogelijk de risico’s voor kwetsbare bebouwing te beheersen.

Ondergrondse uitbreiding Paleis het Loo

In Apeldoorn ligt één van de beroemdste gebouwen in Nederland, namelijk Paleis het Loo. In verband met de gewenste uitbreiding van de museale en tentoonstellingsruimten om een groter deel van de collectie te kunnen presenteren, aanpassing van de toegangen/entrees en de toegankelijkheid voor minder validen, alsmede vernieuwing van de gebouwinstallaties en de verplichting om aanwezig asbest te saneren is besloten om deze zaken te combineren.

Vernieuwing stationsgebied: puzzelen op de vierkante meter

De centrumzijde van Amsterdam Centraal wordt over de hele breedte van het stationseiland volledig vernieuwd. Iv-Infra verzorgt de gehele ontwerpcoördinatie van project De Entree met onder andere de ondergronds fietsenstalling. Hoe maak je van alle plannen één integraal ontwerp, terwijl het leven van alledag gewoon doorgaat in dit drukke gebied? Dat is puzzelen op de vierkante meter.

Innovaties maken beton toekomstbestendig Beton in de 21e eeuw

Met de octrooien op Portlandcement in 1824 en gewapend beton in 1868 ontstond een van de meest toegepaste constructieve bouwmaterialen. Door diverse recente ontwikkelingen komt gewapend beton nu in de (civiele) bouw onder druk te staan. Maar beton zal ook in de 21e eeuw een toonaangevend bouwmateriaal blijven dankzij innovaties die beton toekomstbestendig maken.

Thermische energie uit oppervlaktewater bij kade- en dijkversterking Oppervlaktewater – de duurzame vervanger voor aardgas

De versterking of vervanging van kades speelt niet alleen in Amsterdam een rol, maar overal in Nederland moeten binnenstedelijke kademuren worden aangepakt. Voor dijkversterkingen staat er nu jaarlijks 50 kilometer aan versterkingen op het programma. En voor de doeleinden voor Kaderrichtlijn Water wordt er volop gewerkt aan watergangen in heel het land. Door bij deze projecten thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) te implementeren kan een grote slag worden geslagen in de energietransitie.

Historie: Stoomschoppen en ketting excavateurs

Mensen zijn van huis uit slechte gravers. Ze zijn zonder hulpmiddelen nauwelijks in staat om een flinke kuil te maken. Toch was graven al heel lang geleden erg belangrijk. En zo gebruikt de mensheid al sinds de verre oudheid hulpmiddelen van bot, hout, later ook van metaal. In het oude Egypte kende men de hak en de Romeinen vonden de spade uit, die samen met de schop eeuwenlang het belangrijkste graafwerktuig bleef. Pas aan het einde van de negentiende eeuw kwam daar verandering in met de komst van graafmachines.