Civiele Techniek 5/6 2019

(Thema Circulair Bouwen)

Verschijningsdatum 18 juli 2019

Alkali geactiveerde beton (geopolymeerbeton)
Mineraal afval: belangrijke basisgrondstof voor nieuwe, toekomstbestendige bouwmaterialen
Als gevolg van bevolkingstoename ontstaat er wereldwijd steeds meer mineraal afval. Met alkali geactiveerde materiaaltechnologie (Alkali Activated Materials, AAM) is het mogelijk om met het minerale afval (bijproducten) circulaire betonbouwmaterialen te produceren. Dit alles blijkt uit het promotie- onderzoek ‘Performance of admixture and secondary minerals in alkali activated concrete; sustaining a concrete future.’

Nieuwe tool voor beoordeling circulariteit van brugontwerpen
Beheerders van infrastructuur moeten voor de vervangingsopgave zoveel mogelijk circulair te werk gaan. In de praktijk van techniek en aanbesteding levert dat natuurlijk vragen op. Hoe kan circulariteit op een objectieve wijze worden geëvalueerd als gunningscriterium in het publieke aanbestedingstraject? Zijn voor bepaalde type constructies circulaire best practices te onderscheiden? En hoe kunnen die verifieerbaar worden geëvalueerd?

Grootschalige nieuwe asfalttoepassing in Friesland: ZOAB met hoogste circulariteitsgehalte
In het weekend van 18 en 19 mei legde BAM Infra Nederland ruim 16.000 ton ZOAB met 70 procent hergebruikte grondstoffen aan. Locatie van uitvoering was de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. Het is de meest duurzame deklaag die tot nu toe op zo’n grote schaal in Nederland is toegepast, dankzij een combinatie van hergebruikte steenslag en hergebruikt freesgranulaat.

Eerste Noord-Hollandse biobased proeftuin op de N231
De Bosrandweg (N231) in Aalsmeer wordt de komende tien jaar ingericht als biobased proeftuin. Dit betekent dat deze weg van zo’n 850 meter lengte volledig – van berm tot berm – wordt uitgevoerd met biobased materialen. Het is de eerste keer dat de provincie een weg volledig  biobased inricht.

Hergebruik van de fijne fractie uit beton
Recent is een onderzoek van start gegaan naar optimaal hergebruik van de fijne fractie van beton in nieuw beton met TNO, M2i, TU Delft, RWS, Twee R Recycling, Cementbouw Recycling, AVG en BRBS Recycling. Het project wordt ondersteund door de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM).

Stijlranddijk en Hoge Gronddijk: Duurzaam en aantrekkelijk dijkontwerp met gebiedseigen grond
Binnen de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum realiseert Mooder Maas (combinatie Ploegam en Dura Vermeer) twee innovatieve dijkconcepten: de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Deze dijken kenmerken zich door een landschappelijk hoogwaardige inpassing in het Maasdal en het gebruik van gebiedseigen grond, die vrijkomt binnen het project.

Circulaire bouwplaats: Strukton bouwt duurzaam nieuwe brug in Friesland 
Circulair bouwen wordt steeds belangrijker door de ambitieuze nationale en internationale klimaatdoelen. In 2050 moet de hele economie, dus ook de bouw, circulair zijn. Bouwbedrijven zijn zich daarvan bewust en zetten al volop stappen. Bijvoorbeeld Strukton Civiel Noord en Oost bij de vervanging van de brug over de Franeker Vaart in Friesland. Het bouwproject draait op stroom van zonnepanelen in combinatie met een accu en een aggregaat als back-up van Bredenoord.

Dunne betonlaag met kunststof vezels: White Topping
Schagen Infra onderzoekt de mogelijkheden om te besparen op bouwstoffen bij de aanleg van nieuwe wegverhardingen. Het minimaliseren van de CO2-uitstoot is daarbij een belangrijk speerpunt. Dit heeft inmiddels geleid tot nieuwe producten, waaronder White Topping. Het White Topping-principe betekent dat er een dunne laag beton over de bestaande verharding wordt aangebracht. Vernieuwend is dat er in het betonmengsel kunststofvezels zitten.

HOV t Gooi

Project HOV ’t Gooi: Circulair bouwen: gewoon doen
Wanneer aan succesvolle ondernemers wordt gevraagd hoe zij hun bedrijf groot hebben gemaakt, zullen zij vaak een antwoord geven in de trant van ‘op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan doen. Dingen uitproberen, aanpassen en verbeteren.’ Dat is ook wat bij het project HOV (hoogwaardige openbaarvervoerverbinding) in ’t Gooi is gebeurd. Met steun van de opdrachtgever – de provincie Noord-Holland- die daar ook voorstander van is als het om vernieuwing gaat.

Onderzoek TU Delft: Krachtsensoren meten impact van golven op waterkeringen
Door de stijging van de zeespiegel wordt de constructie van waterkeringen steeds belangrijker. Een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe waterkeringen is het meten van de impact van golven op de constructie. In het Fluid Mechanics Laboratory van de faculteit Civil Engineering van de TU Delft voerde de Braziliaan Ermano de Almeida  een project uit om de impact van golven op waterkeringen met een overhang te meten.

Historie: Een halve eeuw Volkerakdam
Het liep als een Zwitsers uurwerk. Maar de dagen daarvoor waren er toch zorgen geweest, toen een storm het zuidwesten van ons land was gepasseerd. Maar de operatie startte precies op het geplande moment, 25 april 1969, duurde exact de voorspelde zeven minuten en werd in detail uitgevoerd zoals de Rijkswaterstaatingenieurs het hadden berekend. Het was een mooie halfbewolkte voorjaarsdag toen met de laatste caisson de Volkerakdam werd gesloten.