CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2019

(Arbeidsmarkt + Innovatie)
Verschijnt 31 maart 2019

Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook maatschappelijke ambities zijn uitdaging
Nadat zich in de voorafgaande jaren een groei van de civieltechnische sector al aankondigde lijkt dat nu dan ook echt te gebeuren. Het verhaal is bekend. Na de magere jaren van de economische crisis trekt de overheid grote bedragen uit voor infrastructuur. De vette jaren lijken in aantocht was de voorspelling destijds, te beginnen met 2018. En dat lijkt zich nu te voltrekken.

Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen, decaan CiTG TU Delft over krapte en capaciteit
Sinds 2018 groeit de GWW-sector en heeft de bouw – die al wat langer de weg naar boven vond – inmiddels ingehaald. De opmars van de GWW heeft alles te maken met de toegenomen overheidsinvesteringen en dat investeringspatroon zal zich de komende jaren voortzetten. Echter, tijdens de crisis is veel personeel uitgestroomd, en de instroom naar de opleidingen afgenomen. En net als vorig jaar, toen de contouren van het herstel van de civieltechnische sector zich duidelijk begonnen af te tekenen, is de vraag is of er überhaupt genoeg arbeidskrachten zijn om de groei te faciliteren. Civiele Techniek sprak met Jan Dirk Jansen, decaan van de faculteit CiTG, over krapte, capaciteit en de rol van de Technische Universiteit Delft.

Nieuwe asset management-contracten Schiphol
Met een formele ondertekening bevestigde Schiphol begin dit jaar de samenwerking met BAM, Heijmans en VolkerWessels. De bouwbedrijven worden verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle bouw- en infra-assets op de luchthaven, evenals voor modificatie-, vervangings- en nieuwbouwprojecten. Niet eerder werd de ontwikkeling van een areaal zo volledig samen met de markt aangepakt. Een nieuwe rolverdeling op basis van prestatiecontracten en strategische partnerships.

Efficiënter beheer & onderhoud en wegontwerp met 3D-scanauto
Reality capturing en digital twin zijn veel gehoorde kreten als het gaat om innovatie in de bouwsector. Een vorm van reality capturing is 3D-laserscanning. Maar de techniek staat niet stil en biedt nog veel meer kansen. Zo ontwikkelde Iv-Infra een 3D-scanauto, waarmee de omgeving al rijdend veilig, snel en nauwkeurig in kaart wordt gebracht. In combinatie met slimme automatisering van dataverwerking draagt de scanauto onder meer bij aan efficiënter beheer en onderhoud van het areaal en zorgt hij ervoor dat aannemers sneller kunnen starten met het wegontwerp waarbij de risico’s worden geminimaliseerd.

Industrieel, flexibel en demontabel (IFD): Onderhoud beweegbare bruggen
Industrieel, flexibel en demontabel; de oplossing voor de renovatie en het onderhoud van ruim 1.000 beweegbare bruggen in Nederland. IFD is een vorm van bouwen waarbij verbindingen tussen elementen van een brug gestandaardiseerd worden. Dat is tijd- en kostenbesparend, circulair en duurzamer.

Parametrisch ontwerpen van spoorwegonderdoorgangen
Er wordt steeds meer met de trein, tram of metro gereisd en de eisen aan kwaliteit en service worden hoger. Dit zorgt voor een enorme impact op de netwerken voor openbaar vervoer. Samen werken aan een veilig en duurzaam transportnetwerk is dan ook de grootste opgave voor de railindustrie de komende jaren. En de digitalisering gaat hierbij helpen. De nieuwe mogelijkheden zoals parametrisch ontwerp leveren complexere en betere ontwerpen, het betrekt alle belanghebbenden vanaf het begin bij het ontwerpproces en verbetert de efficiëntie gedurende het gehele proces.

Historie: Vijftig jaar IJ-tunnel
‘Voor het drukke verkeer van het centrum van Amsterdam naar het noordelijke stadsdeel en omgekeerd,’ zei de stem van het Polygoonjournaal, ‘vormt het IJ een ernstige belemmering. Met ponten worden de automobilisten, wielrijders en voetgangers overgezet. Reeds lang koesteren de Amsterdammers het verlangen een tunnel onder het IJ te bezitten, zoals Rotterdam er een onder de Maas heeft.’ Dat was op 27 september 1952 en het Polygoonjournaal had de situatie niet beter kunnen samenvatten. De hoofdstad was hard aan een IJ-tunnel toe, maar toch zou het vanaf dan nog zestien jaar duren voor koningin Juliana op een knopje drukte en de eerste auto’s door de tunnel reden. Op 30 oktober 2018 vierde de tunnel haar halve-eeuwfeest.