CIVIELE TECHNIEK NUMMER 4 2018

(Thema Arbeidsmarkt/Innovatie)
Verschijnt 31 mei 2018

Arbeidsmarkt: Interview Paul Groot, EIB: Zijn er wel voldoende civieltechnici?
Het Economisch Instituut voor de Bouw voorspelt jaren van sterke groei voor de GWW-sector. Civiele Techniek sprak met Paul Groot, projectleider Infrastructuur & Aanbesteden bij het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB.

Grote zorg over arbeidskrachten
Volgens prognoses van het EIB zal de bouwwerkgelegenheid in de GWW groeien van 53.000 arbeidsjaren in 2017, naar 62.000 in 2023. Tegelijk bestaat er grote zorg over de beschikbaarheid van arbeidskrachten. In de crisisjaren is het aantal studenten civiele techniek aanmerkelijk gedaald en door de vergrijzing stromen meer arbeidskrachten uit. Een oplossing lijkt ver te zoeken.

EIB-rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’
GWW: inhaalslag door spectaculair toenemende investeringen
Eindelijk lijkt dan ook de GWW-sector uit het dal van de economie te klimmen. Volgens het instituut zullen in 2018 en 2019 de investeringen spectaculair toenemen en wel met zeven procent dit jaar en bijna tien procent in het komend jaar. De GWW-markt wordt hiermee in 2018 en 2019 de belangrijkste groeisector binnen de bouw, aldus het EIB.

Innovatieve meettechniek: doorlatendheidssondering
Van oudsher speelt de strijd tegen het water een centrale rol in Nederland. Een van de recente ontwikkelingen is de innovatieve doorlatendheidssondering. De doorlatendheidssondering wordt uitgevoerd met de Hydraulic Profiling Tool (HPT) in combinatie met mini-pompproeven (MPT). Deze techniek is door de vakjury beloond met de Waterinnovatieprijs 2017.

Respect voor de omgeving: Binnenstedelijke kade-vernieuwing
De huidige kadeconstructie in de oever van de Valkenboskade langs de Haagse Valkenboschvaart was aan vervanging toe. In november 2017 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van de kadevernieuwing. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de oeverbegrenzing en de bodembekleding van de vaart, maar ook aan de uitvoeringsmethodiek.

Leidinginspectie: Slim sensorballetje
Met het project Phoenix werkt een internationaal consortium onder leiding van prof. Peter Baltus van de Technische Universiteit Eindhoven aan de ontwikkeling van ‘revolutionaire balletjes boordevol sensortechnologie en kunstmatige instincten.

Innovatie als onderdeel van de bedrijfsvoering
De wereld verandert continu. Daarom is ook het werk van ingenieurs aan verandering onderhevig. Om hierop in te spelen, startte ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos in 2017 een innovatieprogramma genaamd Plus+. Omdat innovatie nooit ‘klaar’ is, is inmiddels de editie van 2018 gestart.

Duurzame cyclus van stalen bruggen: Doorschuifbrug
Nederland staat de komende jaren voor een grootschalige opgave: de aanpak van vele (naoorlogse) stalen bruggen die, nu of straks, niet meer voldoen aan de hedendaagse of toekomstige functionele eisen van verkeer en beheer. Iv-Consult participeert in een team van bedrijven dat handen en voeten geeft aan dit innovatieve en duurzame concept volgens de ‘people, planet, profit’-gedachte.

Historie
De zeesluis van IJmuiden: ‘Een grootsche demonstratie van kracht en vooruitgang’