Building with naturebuilding with nature

Het idee achter ‘Building with Nature’ is natuurlijke ecosystemen in te zetten voor de waterbouw. Het initiatief is afkomstig van Boskalis en Van Oord en is inmiddels is Building with nature opgezet als kennisprogramma. Volgens het programmavoorstel ‘Building with nature’ (januari 2008) is het doel: het ontwikkelen van nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis, expertise, hulpmiddelen en ontwerpconcepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden. Deze kennis dient om, binnen gegeven infrastructurele, economische en maatschappelijke randvoorwaarden, de kansen die het natuurlijke systeem biedt optimaal te benutten: ecodynamische gebiedsontwikkeling.

De uitvoering van het programma ligt in handen van de organisatie EcoShape. In deze organisatie participeert, naast de initiatiefnemers Boskalis en Van Oord, een groot aantal andere partijen uit de Nederlandse watersector, waaronder universiteiten, kennisinstellingen, consultants en industriële bedrijven. Gezamenlijke strategische doelstellingen zijn snellere besluitvorming rond grote waterbouwkundige werken en vergroting van de toegevoegde waarde van de internationaal opererende Nederlandse waterbouwsector.

Programmavoorstel (2008, pdf)>

Ecoshape>