Building with natureZandmotor

 

Building with Nature is een kennisprogramma bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis, expertise, hulpmiddelen en ontwerpconcepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden. Die kennis dient  volgens de initiatiefnemers om, de kansen die het natuurlijke systeem biedt optimaal te benutten: zogenaamde ecodynamische gebiedsontwikkeling. Het programma startte begin 2008.

EcoShape is de naam van de organisatie die dit programma gaat uitvoeren. In deze organisatie participeert, naast de initiatiefnemers Boskalis en Van Oord, een groot aantal andere partijen uit de Nederlandse watersector, waaronder universiteiten, kennisinstellingen, consultants en industriële bedrijven. Gezamenlijke strategische doelstellingen zijn snellere besluitvorming rond grote waterbouwkundige werken en vergroting van de toegevoegde waarde van de internationaal opererende Nederlandse waterbouwsector

Bron:  Rapport ‘Building with nature’, 2010>

Ecoshape (website>

Filmpje (Zandmotor)>

Filmpje (Coastal engineering )>