Bruggen oranje loper gegund aan Dura Vermeer en M

Gemeente Amsterdam heeft het project Bouwteam Bruggen Oranje Loper gegund aan Dura Vermeer en Mobilis. In bouwteamverband maken de drie partijen het plan van aanpak voor het vervangen van negen bruggen op het traject Paleis op de Dam – Mercatorplein. Het vervangen van deze bruggen maakt onderdeel uit van het programma ‘Oranje Loper’, dat ook 4,5 kilometer stadsstraat autoluw wil inrichten.
Op het traject van het Paleis op de Dam tot het Mercatorplein liggen negen vaste bruggen. Acht van deze bruggen moeten geheel worden vervangen. Eén van de bruggen is recent grotendeels vervangen, maar deze vervanging moet nog worden afgerond. In het Bouwteam gaan Dura Vermeer, Mobilis en de gemeente Amsterdam werken aan het plan om het functioneren van de bruggen op dit traject veilig te stellen. Het monumentale karakter van de bruggen verandert niet. Traditionele materialen en technieken worden hiervoor (her-)gebruikt. Het doel van programma Oranje Loper is ook het maaiveld op en tussen de bruggen opnieuw in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers, de tram en groen en minder ruimte voor auto’s. Hoe deze vernieuwing het beste aan kan sluiten op het vervangen van de bruggen, wordt onderdeel van het uitvoeringplan.  Met het vervangen van deze negen bruggen en het autoluw inrichten van 4,5 kilometer stadsstraat draagt het programma bij aan de versterking van het stedelijke bruggenareaal en de autoluwe inrichting in de centrum-/westflank van Amsterdam.

Meer bij Dura Vermeer>