Brainportlijn: innovatieve verbinding tussen alle Brainportcampussen

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen De Brainportlijn gaan ontwikkelen, een nieuw innovatief vervoersysteem dat alle Brainportcampussen rondom Eindhoven met elkaar, en regionale werklocaties moet gaan verbinden en via Eindhoven Centraal ook met nationale en internationale economische centra.
De provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development zijn de initiatiefnemers van het plan dat gesteund wordt door het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Het project is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ruim € 1 miljard uit het Nationaal Groeifonds.
De Brainportlijn is een nieuw slim en emissieloos OV-systeem waarin ‘pods’ van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en rond bestaande OV-knopen. Er wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, autonomous driving en van bewezen technologie, zoals platooning. De Brainportlijn kan volgens de initiatiefnemers stapsgewijs worden ingevoerd in de periode tot 2030. Het systeem verbindt innovatie en testmogelijkheden in het kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland. Het systeem is een economische showcase: Het is een flexibel systeem omdat het niet met rails aan een route gebonden is. Het is daarom makkelijk op te schalen en zo inzetbaar in kleinere steden maar ook grotere metropolen, overal ter wereld. Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven dat de Brainportlijn ontwikkeld en draagt bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility toepassingen.

In september maakte het kabinet bekend dat het Nationaal Groeifonds, dat eerder is gepresenteerd, 20 miljard euro zal bevatten. Uit het fonds kunnen projecten worden gefinancierd kunnen die een bijdrage leveren aan de versterking van het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn.
Voor de regio Eindhoven is de Brainportlijn geen overbodige luxe: tot 2040 komen er 70.000 banen bij en worden ruim 60.000 woningen in het stedelijk gebied gebouwd, waaronder 6.000 in het stationsgebied rond Eindhoven Centraal. Zo verbindt Brainportlijn de economische hotspots binnen de regio aan elkaar, maar versterkt het ook de verbindingen met economische centra zoals Amsterdam en Rotterdam, én belangrijke Europese regio’s zoals bijvoorbeeld Düsseldorf, Aken en Brussel.

Meer bij de provincie Noord Brabant>