Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak.

De komende jaren moet een flink aantal grote complexe infrastructuurprojecten worden uitgevoerd en neemt het totale werkpakket aan beheer, onderhoud, vervanging en renovatie toe. Het werk wordt bovendien complexer: de toepassing van nieuwe technologie, de duurzaamheidsambities en de complexe omgeving vragen om nieuwe oplossingen. Het uitvoeren van deze opgave zal ook voor de markt een forse uitdaging zijn.
Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief meldt zij welke het ministerie wil zetten voor een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Grond-Weg- en Waterbouwsector zodat risico’s beter worden beheerst en de benodigde innovaties worden gerealiseerd.
Nederland heeft nu maar een kleine groep bedrijven die deze complexe bouwopdrachten aankan. Om genoeg marktpartijen te blijven interesseren voor de projecten en zo voldoende concurrentie te houden, is een nieuwe aanpak voor de totale bouwproductieketen noodzakelijk. Uit onderzoek, dat Rijkswaterstaat met McKinsey & Company in opdracht van de minister heeft uitgevoerd, blijkt dat Rijkswaterstaat als grote opdrachtgever in de GWW-sector de koers van het inkoop- en marktbeleid hier op zal moeten bijsturen. Rijkswaterstaat komt daarom eind 2019 met een met de sector afgestemd plan van aanpak voor de benodigde transitie. In het plan van aanpak worden structurele maatregelen opgenomen die bedoeld zijn om een betere verhouding risico-rendement in de GWW-sector te bereiken, vernieuwing te stimuleren en productiviteit te vergroten. De voorspelbaarheid van het werk voor de sector wordt verbeterd en -gezien alle snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en Smart Mobility, wordt er geïnvesteerd in kennis en competenties.
Rijkswaterstaat staat voor een grote opgave: niet alleen worden de komende jaren meer vele bruggen, tunnels, sluizen en stuwen opgeknapt maar ook dijken worden versterkt en grote aanlegprojecten gerealiseerd. Het werk is complex: er is vraag naar nieuwe functionaliteiten, met name onder invloed van de snelle technologische ontwikkelingen in de ICT en datawereld, duurzaamheid, circulariteit en het energieneutraal maken, stellen nieuwe en hogere eisen aan de realisatie van nieuwe en het vernieuwen van bestaande infrastructuur. Daarbij moet de mobiliteit bovendien zoveel mogelijk doorgang vinden terwijl we het netwerk op peil houden. Het veilig en leefbaar realiseren in een dichtbevolkt land vraagt het uiterste van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de sector.

Veel meer op de website van Rijkswaterstaat>