Bouwers gekozen voor aanleg kades Amaliahaven

Impressie van de nieuwe kades in de Prinses Amaliahaven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven gegund aan het bouwconsortium van HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord. Dit betekent het startsein voor de verdere ontwikkeling van de op de Maasvlakte II gelegen haven, die tot een uitbreiding van de jaarlijkse overslag met vier miljoen standaardcontainers (TEU) in de Rotterdamse haven kan leiden.
De potentiële extra stroom aan containers van vier miljoen TEU betekent een capaciteitsstijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het jaartotaal van 2020.
De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Daarmee wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd. De eerste 500 meter kademuur zal naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd. Uiterlijk anderhalf jaar later is het laatste deel van het project gereed.

Naast het aanleggen van de kades met een kerende hoogte van 29 meter, bestaat het werk ook uit het vrij baggeren van de kades tot een ruime 20 meter onder NAP. Daarnaast wordt over een lengte van ongeveer 1,8 kilometer een op palen gefundeerde achterkraanbaan aangelegd, waar de achterste poten van de toekomstige containerkranen over komen te rijden.
De kades worden state-of-the-art uitgevoerd. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgerust met een uitgebreid pakket aan sensoren om krachten en eventuele vervormingen te monitoren. Bovendien worden op twee locaties zogenoemde ECOncrete blokken aangebracht. Deze fungeren als kunstmatige riffen om de biodiversiteit onder water te stimuleren.

Port of Rotterdam>