Bouwend Nederland: ‘Noord-Brabant meest duurzame opdrachtgever

Op 7 oktober maakte Bouwend Nederland de Top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers bekend. Als winnaar komt de provincie Noord-Brabant uit de bus, gevolgd door de gemeenten Amersfoort en Hollands Kroon. Ondanks de klimaatdoelen wordt slechts in een kwart van de openbare aanbestedingen op duurzaamheid gegund. Bouwend Nederland selecteerde desalniettemin 25 opdrachtgevers die zich onderscheiden omdat zij wel zwaar(der) gunnen op duurzaamheid.
In opdracht van Bouwend Nederland analyseert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra sinds 2016 alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Dit onafhankelijke instituut adviseert opdrachtgevers en -nemers om de kwaliteit in aanbestedingen te vergroten.
Volgens het juryrapport heeft de provincie Noord Brabant bij enkele grote wegenbouwprojecten duurzaamheid als doorslaggevend criterium mee laten wegen bij de gunning van de opdracht. Hierdoor konden ondernemers zich op duurzaamheid onderscheiden en innovaties aanbieden. De gemeente Amersfoort kreeg net als de provincie Noord-Brabant vier sterren, zij eindigden op de tweede plek omdat ze erg consistent zijn in het toepassen van duurzaamheidsambities in hun aanbestedingen. Er werd flink ingezet op duurzaam circulair materiaalgebruik en de reductie van CO2 uitstoot.

Uit de volledige analyse van 2018 blijkt onder meer dat in 73,1 procent van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen rol speelt. In de overige 26,9 procent werd wel gewerkt met duurzame gunningscriteria. Maar als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4 procent van de gevallen voor 15 procent of minder mee in de gunning.

Meer bij Bouwend Nederland>