Bouwen vanuit de bodem

12 september 2023 – Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgaven niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link waarmee de inrichtingsmaatregelen om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden binnen handbereik zijn.
Het ontwerpend onderzoek ‘Op Bodembasis’ biedt een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave. In een multidisciplinair team hebben BoschSlabbers, Deltares en Huib Sneep samen met een team van experts onderzocht hoe er vanuit de bodem gebouwd kan worden voor verschillende typen verstedelijking (in- en uitbreiding) en bodems (zand, klei en veen). Het resultaat van de eerste fase is een beeldend pleidooi voor een transitie waarbij water en bodem sturend zijn bij de verstedelijkingsopgave.
In het onderzoek wordt de bodem ontrafeld, worden inzichten samengebracht, wordt een toekomstbeeld ontworpen om zo bouwstenen te verzamelen voor de verstedelijkingsopgave met de bodem als basis.
De belangrijkste inzichten zijn:

  • Herstel en bescherm de bovenste bodemlaag in de stad
  • Stem stedelijke functies af op de bovenste bodemlaag
  • Maak verantwoord gebruik van natuurlijk kapitaal bovenste bodemlaag

De tweede fase van het project gaat nu van start, wat moet leiden tot praktische handvatten voor de inrichting van het bestaande en nieuwe stedelijk gebied met de natuurlijke ondergrond als basis (zand, klei en veen). Het resultaat is uiteindelijk een handboek om in verstedelijkt gebied te bouwen vanuit de bodem.

Meer bij Deltares>