Bouwakkoord Staal ondertekend

Vertegenwoordigers van bijna 30 bedrijven en organisaties in en voor de Nederlandse (staal)bouwsector hebben op 10 maart het Bouwakkoord Staal ondertekend. Dit convenant, bestemd voor de gehele nationale staalbouwketen, voorziet in verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.
Het akkoord is geratificeerd namens alle verschillende schakels van de staalbouwketen: van publieke en private opdrachtgevers en ontwerpers tot staalbouwers, -handelaren, -producenten en toeleveranciers. Onder meer Tata Steel Nederland, ArcelorMittal Nederland, Koninklijke Staalfederatie en Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, maar ook Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam hebben hun handtekening gezet.
Met deze keten-brede erkenning van het convenant is het startsein gegeven aan een pakket gecoördineerde, collectieve activiteiten voor de komende jaren op het gebied van (technische) advisering, voorlichting en kennisoverdracht met als doel de milieu-impact van het opdrachtgeven, ontwerpen, produceren en bouwen met staal per 2030 aanzienlijk te hebben teruggebracht.

In het Bouwakkoord Staal zijn voor de gehele staalbouwketen in ons land de doelen vastgelegd voor de reductie van CO2 (met tenminste 60 procent ten opzichte van 1990), het verruimen van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van hergebruik van stalen objecten, componenten en materialen. Zo wil de keten bijdragen aan de noodzakelijke (inter)nationale klimaattransitie per 2030. Daarnaast wordt met het convenant bijgedragen aan een betere economische en innovatieve slagkracht van de sector en een grotere aantrekkelijkheid voor huidige en toekomstige werknemers.
Het Bouwakkoord Staal richt zich op álle toepassingen van staal, zowel constructief als niet-constructief, in de B&U- en de GWW-sector.

Foto: ADO (Bouwen met Staal)

Meer bij Bouwen met Staal>