Bouw kademuren HES Hartel Tank Terminal gereed

Op 17 december zijn de (diepzee)kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal volgens planning opgeleverd. De Combinatie HHTT, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels), Mobilis (TBI) en Boskalis Nederland, heeft het bouwterrein overgedragen aan opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam.
Het project bestond uit de aanleg van een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter, een aansluiting van de nieuwe kade op een bestaande kade, een kademuur over de lengte van 1.000 meter voor vijf binnenvaartschepen – voorzien van walstroom – en een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen. Bovendien werden er grond- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Parallel aan de bouwwerkzaamheden voor de kademuren en de steiger wordt er sinds Q4 2018 ook volop gebouwd aan de tankterminal. De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een terminal in ontwikkeling. Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. Aan de kade met zes ligplaatsen kunnen zeeschepen afmeren tot aan VLCC’s (Very Large Crude Carriers). In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart. De terminal voldoet aan de laatste stand der techniek op gebied van vergunningseisen, milieu en veiligheid.
De verwachting is dat de HES Hartel Tank Terminal in de loop van 2021 in gebruik wordt genomen.

Boskalis>