Bouw extra spoorbrug Meteren in volle voorbereiding

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwt ProRail bij Meteren een extra spoorbrug: de Zuidwestboog Meteren. De Raad van State moet nog een uitspraak doen over het Tracébesluit, maar intussen zijn de voorbereidingen voor de bouw van de Zuidwestboog in volle gang.

De bouw van de Zuidwestboog Meteren is onderdeel van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. In dit Tracébesluit zijn aanpassingen en maatregelen uitgewerkt voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op het traject tussen Meteren en Boxtel. Het ligt op dit moment bij de Raad van State.

ProRail tekende in april een contract om samen met ingenieursbureau Movares de bouw van de Zuidwestboog te begeleiden.

In het derde kwartaal van dit jaar is ook de aanbesteding van de onderbouw van de Zuidwestboog gestart. Momenteel zoekt ProRail naar een aannemer die het verleggen van de Betuweroute en het bouwen van de boogconstructie gaat voorbereiden en uitvoeren.

Het contracteren van een aannemer voor de onderbouw is de eerstvolgende stap. De uitvoering start vervolgens in 2024. In eerste instantie betekent dat het aanbrengen van grond; in totaal is ongeveer 800.000 m3 zand nodig om een deel van de Betuweroute 60 meter naar het noorden te verplaatsen en de Zuidwestboog te kunnen bouwen. Wanneer het zand op de juiste plek is gelegd, moet het naar verwachting nog twee jaar zakken.

Naast het verplaatsen van de grond bestaat de onderbouw verder uit het verleggen van de Betuweroute en het bouwen van de boogconstructie zelf. In 2025 start ProRail met de aanbesteding voor de aanleg van het spoor zelf op de boogconstructie. De verwachting is dat de Zuidwestboog per 2029/2030 in gebruik kan worden genomen.

Foto: ProRail

Meer bij Prorail>