Boskalis: groot baggerproject Zuid-Korea

5 augustus 2013 – Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft van Daewoo E&C een contract verkregen voor het baggeren en aanwinnen van nieuw land voor Songdo International City in Incheon, Zuid-Korea. De totale contractwaarde bedraagt circa € 80 miljoen.
Het project omvat het aanwinnen van nieuw land dat gebruikt zal worden voor de ontwikkeling van commercieel en woongebied in Songdo, Incheon. Hiervoor zal 23 miljoen kubieke meter zand opgespoten worden. Dit zand wordt gewonnen uit de vaargeulen van de bestaande en de nieuwe haven van Incheon. Een jumbo sleephopperzuiger vertrekt binnenkort naar Zuid-Korea om het werk uit te voeren, dat volgens planning eind 2014 afgerond zal zijn.

Bron: Boskalis>