Boskalis en KWS gaan Texelse zeedijken versterken

24 februari 2016 – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gunt de opdracht voor de Texelse dijkversterking langs de Waddenzee aan ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en VolkerWessels onderneming KWS. Met het contract is een aanneemsom van € 70 miljoen gemoeid. Het aandeel van  KWS is dertig procent; de rest Boskalis.
Grote delen van de Waddenzeedijk op Texel voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk.
Het project omvat het ontwerpen en realiseren (D&C) van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk en de nieuwbouw van een aantal kunstwerken, waaronder drie gemalen. De werkzaamheden zullen in de periode 2016-2020 worden uitgevoerd.

Waddendijk Texel