Boskalis bouwt rivierdeel Vismigratierivier

(Foto: www.vismigratierivier.nl)

4 december 2023 – Boskalis gaat een kilometerslange rivier aanleggen op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer, De vismigratierivier moet helpen om vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan Boskalis gegund. Na de uitvoering gaat de aannemer de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.
Om vissen weer vrij tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en achterliggende rivieren te laten zwemmen is er meer nodig dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Een vier kilometer lange rivier vormt straks een overgangsgebied van zoet en zout water, zodat vissen geleidelijk kunnen wennen. De rivier volgt de getijden van de Waddenzee en voorkomt door zijn lengte dat zout water in het IJsselmeer terecht komt. Bij hoge waterstanden sluiten deuren de rivier af, om de waterveiligheid van de Afsluitdijk te garanderen. De komende maanden gaan Boskalis en de provincie het ontwerp voor de slingerende rivier afmaken. Eind 2024 start de uitvoering ervan.
De doorgang in de Afsluitdijk is dit najaar afgerond. Ook zijn steeds meer contouren te zien aan weerszijden van de dijk, waar sinds 2020 al gebouwd wordt. Naar verwachting zwemmen eind 2025 de eerste vissen door de Vismigratierivier. Daarna begint een periode van inregelen en onderzoeken. Er is belangstelling van waterbouwers en wetenschappers over de hele wereld. In de toekomst is de Vismigratierivier voor iedereen te bezoeken.

Meer bij de provincie Fryslân>