Boskalis: € 200 miljoen aan opdrachten

12 januari 2017 – Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de afgelopen weken in Nederland een aantal middelgrote en diverse kleinere werken aangenomen met een totale contractwaarde van ruim € 200 miljoen.
Op 12 januari Boskalis de opdracht voor de uitbreiding en verdubbeling van de Tractaatweg (N62) in de provincie Zeeland. De voorbereidende werkzaamheden starten in het voorjaar van 2017 en het project wordt in het voorjaar 2019 opgeleverd. Het project heeft een contractwaarde van circa € 30 miljoen.
N62

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat het voornemen bekendgemaakt het contract voor de verruiming van de Twentekanalen fase 2 aan een combinatie van Boskalis en Van den Herik te gunnen. Het project is gericht op de verruiming van een drietal percelen van de Twentekanalen en is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de regionale havens te vergroten en grotere binnenvaartschepen te kunnen accommoderen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de tweede helft van 2017 starten en uiterlijk in 2020 worden afgerond. Met het contract is een aanneemsom van ruim € 50 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis 50% bedraagt.
De overige aangenomen werken betreffen de versterking van de Houtribdijk ter waarde van € 45 miljoen, twee kustsuppletieprojecten voor Rijkswaterstaat en een aantal kleinere wegenbouwgerelateerde projecten.

Boskalis>