Bomen uitstekend in staat om golven te dempen

Er wordt wereldwijd veel beweerd over de rol die natuur, denk aan wilgenbomen of mangroves, kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons of tsunami’s. Er was tot nu toe echter maar weinig onderzoek gedaan naar het gedrag van natuurlijke systemen onder extreme condities waaronder een superstorm. Hoe goed dempen bomen die golven dan en breken ze niet? Een deze week gepubliceerd paper in Scientific Reports, door wetenschappers van Deltares, NIOZ en TUDelft, geeft de eerste inzichten in hoe bomen het beste kunnen worden ingezet voor waterveiligheid.
Deltares, TU Delft en NIOZ onderzochten in 2018 in de Deltagoot hoe een bos van wilgen  golven kan dempen. De resultaten van dit onderzoek publiceerden zij deze week in een wetenschappelijk paper: Wave attenuation through forests under extreme conditions. Hun belangrijkste conclusie is dat de bomen uitstekend kunnen werken om golven te dempen bij een maximale golfhoogte van 2,5 meter. Dan breken de bomen niet. Bomen zijn veel flexibeler dan tot nu toe gedacht en bewegen goed met de golven mee.  Bij zeer hoge (>2,5 meter) en langere golven neemt de dempende capaciteit van de bomen echter af. De bomen dempen het meeste bij middelhoge waterstanden waarbij de golf middendoor de kruin gaat en daardoor de meeste boomoppervlakte tegenkomt.

Su Kalloe, PhD student aan de TU Delft en co-auteur van het paper deed haar afstudeeronderzoek in de Deltagoot en is nog bezig met haar promotie op deze resultaten van het onderzoek. Zij heeft alle bomen in de goot met verschillende methoden in kaart gebracht. Het bleek dat de takken met zijvertakkingen belangrijk zijn voor de golfdemping en dat dus de structuur van de bomen zo goed mogelijk mee genomen moet worden. Die relaties zijn hard nodig om hybride keringen, een combinatie van natuur met een harde kering erachter, te kunnen ontwerpen.

Het onderzoek naar wilgenbomen in de Deltagoot is tot stand gekomen en mede gefinancierd door Deltares, TU Delft, NIOZ, Boskalis, Van Oord, Rijkswaterstaat, Wereld Natuur Fonds, VP Delta, TKI Deltatechnologie en NWO. Momenteel zijn er voorbereidingen voor vervolgonderzoek in de Deltagoot met mangrovebomen, die in tropische gebieden langs kusten voorkomen, en die nu opgroeien in een kas bij Deltares.

Foto YouTube 2018

Meer bij Deltares>