Bodemleven in zoute Rijkswateren in kaart

24 januari 2013 – Eind januari hebben Rijkswaterstaat en Grontmij een raamovereenkomst ondertekend voor de monitoring van bodemdieren in zoute rijkswateren. De overeenkomst geldt van 2013 tot en met 2016. De te verzamelen informatie geeft inzicht in de ontwikkeling van deze mariene ecosystemen en wordt gebruikt als input voor diverse projecten in de kustwateren en de Noordzee. Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de voor- of achteruitgang in aantallen en diversiteit van bodemdieren in de te onderzoeken rijkswateren. Natuurlijke ecosystemen zijn doorgaans soortenrijk. Verandering in soortensamenstelling of hoeveelheid bodemdieren kan een gevolg van veranderende omstandigheden zijn.