Bodemherstel Markkanaal gestart

Foto: Rijkswaterstaat

19 oktober 2023 – Rijkswaterstaat is in oktober 2023 gestart met het herstellen van de bodem van het Markkanaal tussen Oosterhout en Breda. Bij het vervangen van de damwanden is geconstateerd dat er gaten in de waterbodem aanwezig zijn. De bodem wordt daarom nu hersteld met een steenbestorting.
De gaten op de bodem van het Markkanaal zijn ontstaan door stromingen en golfbewegingen als gevolg van jarenlang intensief gebruik van het kanaal. Het is noodzakelijk om deze gaten te herstellen om de nieuwe damwandconstructie optimaal te laten functioneren. Met het herstellen van de bodem wordt namelijk ook de oeverconstructie versterkt.
De bestortingswerkzaamheden zijn begin oktober 2023 gestart en het streven is om in maart 2024 klaar te zijn. De werkzaamheden – uitgevoerd door aannemerscombinatie Hakkers-Beens – worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd.

Rijkswaterstaat>