Bijzondere trogliggerconstructie voor Hoekse Lijn

5 september 2016 – Met de metro direct bij het strand uitstappen. Dat kan vanaf 2018 met de nieuwe Hoekse Lijn die Schiedam Centrum met Hoek van Holland verbindt. Strukton Infratechnieken realiseert in Schiedam de aansluiting op de bestaande metrolijn. Haitsma Beton leverde en monteerde de bijzondere en op maat gemaakte kokerliggers met uitstekende stekeinden voor de trogliggerconstructie.

Net ten westen van metro- en treinstation Schiedam Centrum, ligt momenteel nog een doodlopend viaduct, maar vanaf eind 2017 vormt het het startpunt van de nieuwe dubbelsporige Hoekse Lijn naar Hoek van Holland. In 2018 is de metrolijn zelfs verlengd naar het strand van Hoek van Holland. De metrolijn volgt grotendeels het bestaande spoor, dat voor de metro geschikt wordt gemaakt.

De aansluiting van de metrolijn op het bestaande spoor vraagt een verlenging van het al aanwezige doodlopende viaduct. Richting Schiedam Centraal wordt ten oosten van het bestaande viaduct een nieuw metrospoor aangelegd op een apart viaduct. Haitsma Beton levert voor dit spoor in totaal 12 kokerliggers met uitstekende stekeinden.

Met name de trogliggerconstructie voor het nieuwe metrospoor is volgens de betrokken partijen bijzonder. De constructie bestaat uit zes velden met ieder twee prefab kokerliggers met uitstekende stekeinden. De liggers zijn 1,65 meter hoog en variëren in lengte van 21,40 tot 36,80 meter. De zwaarste weegt 110 ton. Aan één zijde steekt ter hoogte van de te storten vloer een dubbele rij stekeinden uit de ligger. Bovendien is het betonoppervlak tussen de rijen stekeinden geribbeld, waardoor een maximale aanhechting van het beton ontstaat. De constructie moet straks immers wel passerende treinen dragen.

Tussen de liggers wordt in het werk een circa 3,60 meter brede en 600 mm dikke vloer gestort. De onderzijde van de vloer en onderzijde van de ligger zijn na de stort gelijk. Voordeel van deze oplossing is dat de constructiehoogte beperkt kan blijven en er dus onder het viaduct een maximale ruimte vrij blijft.
De eerste acht liggers voor de trogconstructie zijn begin augustus per as naar Schiedam vervoerd. Dat gebeurde in de rustige avonduren in de vakantieperiode. Vervolgens zijn de liggers door Haitsma Beton ‘s nachts gemonteerd. De laatste vier liggers volgen begin september. De HKP-liggers volgen in een later stadium.
Haitsma Beton leverde niet alleen de liggers, maar ook de heipalen onder de kolommen.

Meer op de website van Haitsma>