Betonprijs 2019 (3): Albert Cuypgarage

Op 14 november is tijdens de Betondag de Betonprijs in de categorie Civiele Bouwwerken uitgereikt aan het project Albert Cuypgarage, Amsterdam. Parkeergarage Albert Cuyp is een project van opdrachtgever gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid), opdrachtnemer Max Bögl Nederland B.V, ZJA Zwarts & Jansma Architecten (architectonisch ontwerp en ABT B.V (fundering: GEWI-palen, onderwaterbeton- en keldervloer).
De garage bevindt zich in de Amsterdamse wijk de Oude Pijp en is aangelegd onder een bestaande watergang. De garage biedt plek aan 600 auto’s en 60 fietsen. Efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in de Oude Pijp staat voorop; de komst van de Albert Cuypgarage verlaagt de parkeerdruk én biedt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in de buurt.
Innovatief is volgens de betrokken partijen onder meer de geïntegreerde keldervloer, waarbij staalvezelversterkt onderwaterbeton (SVOWB) in de eindfase samenwerkt met de daaroverheen gestorte constructievloer. Dit principe maakt de keldervloer slanker met als bijkomende voordelen dat hierdoor minder diep ontgraven hoefde te worden en minder beton toegepast kon worden. Dit alles maakte grote spreiding van de belastingen uit de bovengelegen gracht in de eindfase mogelijk. Hierdoor ontstaat evenwicht tussen de opwaartse waterdruk onder de keldervloer en de neerwaartse belastingen vanuit de kelderconstructie en het water in de gracht.
‘Geweldig om onder water een parkeergarage te maken in binnenstedelijk gebied’, zo oordeelde de jury. ‘Er is meervoudig ruimtegebruik en het geheel is scherp uitgevoerd.’

Meer over de geïntegreerde keldervloer en staalvezelversterkt onderwaterbeton (SVOWB)>

De overige prijswinnaars:

Bestaande Bouw: Renovatie/restauratie van de Maastunnel in Rotterdam
Circulair: Het circulaire viaduct, Dronten
Grensverleggend: Regiokantoor Natuurmonumenten, Zierikzee
Utiliteitsbouw: Earth Simulation Laboratory, Utrecht
Woningbouw: Belvedère, Hilversum
Toekomstprijs (dit jaar nieuw): Museum Naturalis, Leiden

De betonprijs wordt sinds 1979 elke twee jaar uitgereikt aan toonaangevende projecten in de betonbouwsector. Dit jaar vond de uitreiking plaats tijdens de 62ste editie van de Betondag in de Van Nelle Fabriek. De Betondag had een toekomstgerichte titel, namelijk Panorama Beton. Om die reden werd dit jaar naast de zes categorieën ook een Toekomstprijs uitgereikt. De jury beoordeelde 65 inzendingen, waaruit 17 genomineerde projecten voortvloeiden.

Meer over de prijswinnaars>