Betonprijs 2019 (1): renovatie Maastunnel

Op donderdag 14 november werd tijdens de jaarlijkse Betondag de 21ste editie van de Betonprijs uitgereikt. De jury beoordeelde 65 inzendingen, waaruit 17 genomineerde projecten voortvloeiden. Er zijn zes categorieën (dit jaar met een extra) waarin prijzen werden uitgereikt en in de categorie Bestaande Bouw ging de award naar de renovatie/restauratie van de Maastunnel in Rotterdam.

De Maastunnel is een afzink tunnel die in 1942 in gebruik is genomen en daarmee al aardig op leeftijd en kende inmiddels de nodige gebreken. Zo was het beton van de constructieve ondervloer en de rijvloer zwaar aangetast door dooizouten. Daarnaast was de bouwkundige staat van de tunnel matig; veel tegelwerk was losgekomen van de wanden. Verder zijn de verouderde tunneltechnische installaties vervangen.
De technische uitdaging zat vooral in de aantasting van de betonnen rijvloer en de constructieve ondervloer moest worden aangepakt. Aangezien de bovenste twaalf centimeter van het beton was aangetast door chloriden moest deze dikte worden vervangen door goed beton. Het verwijderen van het beton is uitgevoerd middel hydrojetten, deze techniek beschadigt de onderliggende constructie niet. Het hydrojetten reinigt bovendien de wapeningsstaven.
Het verwijderen van de toplaag aan beton heeft effect op de constructie, maar na berekeningen kon worden aangetoond dat het weghalen van de toplaag geen wezenlijk effect op de krachtswerking in de tunnel zou hebben. Om desalniettemin het risico van scheurvorming in het substraat te voorkomen, is er voor gekozen om het betonherstel vaksgewijs uit te voeren en wel in vakken van maximaal 6 bij 6 meter. Om het best passende betonmengsel te bepalen zijn achtereenvolgens laboratoriumtesten en veldproeven uitgevoerd en uiteindelijk is gekozen voor een vrij standaard betonmengsel, gelijkend op het substraat, maar wel met een lichte toevoeging van vezels voor het bereiken van een goede curing.
‘In maatschappelijke zin een voorbeeld dat je zorgvuldig omgaat met je erfgoed. Het origineel is in uiterlijke zin gekopieerd, maar in functionele zin aangepast aan de moderne tijd,’ zo oordeelde de jury.

De overige prijswinnaars:
Circulair: Het circulaire viaduct, Dronten
Civiele Bouwwerken: Albert Cuypgarage, Amsterdam
Grensverleggend: Regiokantoor Natuurmonumenten, Zierikzee
Utiliteitsbouw: Earth Simulation Laboratory, Utrecht
Woningbouw: Belvedère, Hilversum
Toekomstprijs (dit jaar nieuw): Museum Naturalis, Leiden

De betonprijs wordt sinds 1979 elke twee jaar uitgereikt aan toonaangevende projecten in de betonbouwsector. Dit jaar vond de uitreiking plaats tijdens de 62ste editie van de Betondag in de Van Nelle Fabriek. De Betondag had een toekomstgerichte titel, namelijk Panorama Beton. Om die reden werd dit jaar naast de zes categorieën ook een Toekomstprijs uitgereikt. De jury beoordeelde 65 inzendingen, waaruit 17 genomineerde projecten voortvloeiden.

Meer over de prijswinnaars>