Betonprijs (2): circulair viaduct

Het circulaire viaduct in Dronten is op 14 november bekroond met de Betonprijs in de categorie ‘Circulair’. Het circulaire viaduct is ontwikkeld door aannemer van Hattum en Blankevoort, prefab bouwer Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat. De eerste toepassing hiervan is gebouwd op het bouwterrein van de Reevesluis nabij Kampen waar het van december 2018 tot september 2019 getest is door het werkverkeer. Het viaduct is circulair omdat het ontworpen is voor hergebruik en daardoor ongeschonden te demonteren is. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw gebruikt.
Het viaduct is opgebouwd uit losse betonelementen, die voor de specifieke toepassing samengevoegd zijn tot liggers. De lengte van de liggers is daarmee variabel: hoe meer elementen, hoe langer de ligger. De elementen zijn zo ontworpen dat ze in elkaar grijpen met nokken – als een soort LEGO-blokken – en bij elkaar worden gehouden met voorspankabels. De balken worden naast elkaar geplaatst en door dwarsvoorspanstaven samengevoegd tot een belasting dragend brugdek. De voorspankabels en –staven worden als “voorspanning zonder aanhechting” toegepast en zijn daardoor ook herbruikbaar. Bovendien zijn de voegen zo uitgevoerd dat ze weer kunnen loslaten. Het viaduct bestaat uit 40 betonnen elementen van 1,5 meter breedte en 2,5 meter lengte. Hiermee is een viaduct gebouwd van 20 meter lengte en een breedte van 7,5 meter. Door te werken met elementen kunnen er in de toekomst ook andere viaducten mee worden gebouwd, die bijvoorbeeld breder zijn of juist een langere overspanning hebben. In dat geval is de belasting voor de elementen anders waarmee in het ontwerp al rekening gehouden is. De elementen zijn ontworpen voor een levensduur van 200 jaar.
‘Een van de eerste keren dat er echt circulair ontworpen is,’ oordeelde de jury. ‘Een vernieuwend concept, een voorloper.’

Meer over het project>

De overige prijswinnaars:

Bestaande Bouw: Renovatie/restauratie van de Maastunnel in Rotterdam
Civiele Bouwwerken: Albert Cuypgarage, Amsterdam
Grensverleggend: Regiokantoor Natuurmonumenten, Zierikzee
Utiliteitsbouw: Earth Simulation Laboratory, Utrecht
Woningbouw: Belvedère, Hilversum
Toekomstprijs (dit jaar nieuw): Museum Naturalis, Leiden

De betonprijs wordt sinds 1979 elke twee jaar uitgereikt aan toonaangevende projecten in de betonbouwsector. Dit jaar vond de uitreiking plaats tijdens de 62ste editie van de Betondag in de Van Nelle Fabriek. De Betondag had een toekomstgerichte titel, namelijk Panorama Beton. Om die reden werd dit jaar naast de zes categorieën ook een Toekomstprijs uitgereikt. De jury beoordeelde 65 inzendingen, waaruit 17 genomineerde projecten voortvloeiden.

Meer over de prijswinnaars>