Bestuurlijk akkoord over de Maaslijn

Nu de provincies Limburg, Gelderland en Noord–Brabant samen met het Rijk een bestuurlijk akkoord hebben gesloten over de Maaslijn, kan de elektrificatie en deels verdubbeling van de Maaslijn van start gaan.
De Maaslijn is het 89 kilometer lange spoor tussen Nijmegen en Roermond en doorkruist de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten om de Maaslijn robuuster te maken en te verduurzamen. Daarvoor moet de spoorlijn op sommige plekken worden verdubbeld en in zijn geheel worden opgenomen in het elektrische spoorwegnet. De maatregelen moeten de Maaslijn robuuster maken en leiden tot een betrouwbaardere dienstregeling.
De ombouw van Maaslijn completeert het netwerk van geëlektrificeerde spoorlijnen in Zuid-Oost Nederland. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, het Rijk en ProRail gaan samen aan de slag om het project tijdig gereed te krijgen.

Het hele traject krijgt bovenleidingen en bijbehorende elektrische installaties. Daarnaast wordt er op vier plekken langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor kunnen de treinen sneller, frequenter en duurzamer rijden. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen daar niet meer hoeven af te remmen.
De voorbereiding begint in het najaar van 2022 met onder meer het gereed maken van werkterreinen, bomenkap, het verleggen van kabels en leidingen en maatregelen om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren. De daadwerkelijke schop gaat in het voorjaar van 2023 de grond in.

Prorail>