BAM Infra Nederland en Universiteit van Amsterdam starten leerstoel Urban Mobility Futures

In 2050 woont meer dan 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Vernieuwende ideeën zijn nodig om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren zonder de leefbaarheid voor mens en natuur aan te tasten. Anticiperend daarop hebben BAM Infra Nederland en Universiteit van Amsterdam leerstoel Urban Mobility Futures in het leven geroepen.
De nieuwe leerstoel is opgericht om het sociaal en maatschappelijk perspectief rondom mobiliteitsinnovaties te versterken. De leerstoel richt zich op innovaties en hoe die kunnen bijdragen aan vitale steden, het functioneren van onze infrastructuur en de kwaliteit van onze openbare ruimte. Dr. M.C.G (Marco) te Brömmelstroet is inmiddels benoemd tot hoogleraar Urban Mobility Futures. De leerstoel start direct met onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van snelfietsroutes, de veerkracht van (innovaties in) het mobiliteitssysteem en de rol van deelmobiliteit in nieuwe hoogstedelijke ontwikkeling. De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) zorgt voor een directe, wederkerige relatie tussen onderzoek en concrete realisatie.

Meer bij BAM>