Baggerwerkzaamheden oost-westtak Maas Zuid-Nederland gegund

Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor deze werkzaamheden. Boskalis Nederland start komend voorjaar met de werkzaamheden: het baggeren van ruim 850.000 kuub zand voor een periode van achttien maanden.
Het baggeren is nodig omdat de Maas als hoofdvaarweg op plaatsen te ondiep dreigt te worden. Natuurlijke sedimentatie van zand en slib maken het onderhoudswerk noodzakelijk. De te baggeren locaties liggen tussen Hedel (NB) en Roermond (Li). In totaal zijn op ongeveer 120 locaties baggerwerkzaamheden nodig. Vanwege de grote omvang is het werk verdeeld over drie contracten met verschillende aannemers. De eerste twee contracten zijn nu gegund. Voor het derde contract moet nog de precieze omvang bepaald worden. Daarna zal het derde contract voor baggerwerkzaamheden worden aanbesteed.
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding met voorselectie op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest voordelige inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de marktpartijen uitgenodigd om te laten zien hoe ze een duurzaam uitvoeringsproces bereiken: hoe kan het gebaggerde materiaal zo hoogwaardig mogelijk toegepast worden.

Boskalis>