Bagger beschermt de Friese kust

9 september 2016 – Vanaf september starten de Gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape gezamenlijk een bijzonder experiment; 300.000 kuub slib uit de haven van Harlingen wordt gebruikt voor de aangroei van de kwelder bij Westhoek. Kwelders zijn niet alleen van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels maar vormen ook een buffer tegen het opkomende zeewater door  klimaatveranderingen. Tijdens het experiment zal een team van deskundigen van Wageningen University & Research, Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV, Van Oord, NIOZ en TU Delft het verplaatsen van het slib en de kwelderaangroei onderzoeken.
Kwelders zijn van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels. Daarnaast vergroten kwelders ook de veiligheid voor de mens. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en buitendijkse kwelders vormen een buffer tegen het opkomende zeewater.
Om de haven van Harlingen goed bereikbaar te houden voor de zeevaart moet er ieder jaar 1,2 miljoen kuub havenslib uit de vaargeul gebaggerd worden. Het havenslib komt nu goed van pas als bouwstof voor kwelders. De komende winter zal 300.000 kuub schoon havenslib voor dit experiment gebruikt worden. Van september t/m maart wordt zeven dagen in de week slib uit de haven ‘druppelsgewijs’ zeven kilometer verderop langs de Friese kust neergelegd. Een deel van het slib zal de kwelder bereiken en stimuleert daar de kwelderaangroei. Bovendien zal naar verwachting minder slib terugstromen naar de haven van Harlingen. Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ is daarmee volgens de betrokken partijen een voorbeeld van synergie tussen havens en natuur. Slibmotor Koehoal is een project van het programma Building with Nature Waddenzeehavens en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van EcoShape, het Waddenfonds en NWO-STW.

Bron: RoyalHaskoningDHV>