Artikelenoverzicht Innovatie


Nieuwe Expeditiebrug Jaarbeurs met ‘slimme’ trommel
Om het terrein van de Jaarbeurs Utrecht nog beter te ontsluiten wordt aan de zuidzijde van het terrein een nieuwe brug gebouwd: de Expeditiebrug. De brug zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor (vracht)verkeer van en naar het Jaarbeursterrein. De ruimte in de kelder voor de aandrijving was zo krap dat er een nieuwe compacte ‘slimme’ kabeltrommel is ontwikkeld. (CT8 2021)

Nieuwe digitale ontwikkelingen bij Oosterweelverbinding in Antwerpen
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van de Scheldetunnel, onderdeel van Oosterweelverbinding in Antwerpen. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, die de linkeroever en rechteroever aan de noordkant van de stad met elkaar verbindt. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding, wordt een jarenlang knelpunt in het Vlaamse wegennet opgelost. Hoe wordt in dit ambitieuze en complexe project zo goed mogelijk gebruikt gemaakt van de nieuwste digitale innovaties? (CT 7 2021)

Veel innovatiesubsidies in de technische sector onbenut
Subsidies zijn er al sinds  de jaren 80.  Overheden weten nauwelijks wat het resultaat is van de verleende steun en besteden onnodig veel geld aan de uitvoering van subsidieprogramma’s. Ook werkt ieder subsidieloket met eigen (digitale) loketten en spelregels. Er gaat hiermee veel belastinggeld verloren aan de uitvoering van al deze subsidieprogramma’s. Keer op keer wordt ook duidelijk dat mkb-ers subsidiegelden moeilijk weten te vinden. In augustus 2020 bleek uit cijfers dat vrijwel iedere kennisinstelling een innovatiesubsidie ontvangt terwijl, maar 1 op de  1270 mkb-bedrijven dit krijgt. (CT 3 2021)

Nieuwe ontwikkeling in parametrisch ontwerpen zorgt voor meer efficiëntie
Binnen het parametrisch ontwerpproces van de Wintrack-masten in Groningen en Zeeland is een nieuwe combinatie aan ontwerp- en toetsprogramma’s gebruikt, waaronder Geotooling voor de paalfunderingen, Grasshopper voor het parametrisch wapeningsmodel en de nieuw ontwikkelde tool UC1-Concrete voor de betondoorsnedes. Met Python-scripts zijn de verschillende tools aan elkaar gekoppeld en zijn rapporten geproduceerd. Automatisch gegenereerde vormtekeningen, palenplannen en wapeningsschetsen zijn ontwikkeld met behulp van Dynamo/Revit. De combinatie aan programma’s biedt flexibiliteit in het ontwerpproces, optimalisatie van het ontwerp en garandeert de veiligheid. (CT 7 2020)

Innovatie in klimaatadaptatie voor een toekomstbestendige buitenruimte
We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken. Met deze kreet duidt transitiekundige Jan Rotmans de tijd waarin we leven. Dit wordt met name gedreven door technologische vooruitgang. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met problemen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, ecologische achteruitgang en het opraken van fossiele brandstoffen. Om deze transities het hoofd te bieden, moeten we flexibel zijn en op zoek gaan naar oplossingen. Dat geldt al helemaal voor het inrichten van onze buitenruimte. (CT 5/6 2020)

Eerste Wave Energy Convertor (WEC) in Nederland: Texel krijgt golfenergie
Na zes jaar ontwikkelen en testen, voornamelijk bij Scheveningen en Oostvoorne wordt een Slow Mill golfslaggenerator op schaal (1:2,5) gebouwd die deze zomer haar eerste open sea trials bij Texel tegemoet kan zien. Het zou de eerste Wave Energy Convertor (WEC) in Nederland zijn die daadwerkelijk stroom gaat leveren, eerst aan een klein vaartuig en, indien alles goed gaat in het onstuimige golfklimaat van de Noordzee, later wellicht ook aan andere afnemers zoals offshore platforms of elektrische schepen. (CT 3 2020)

Duurzame dijkbekleding: Zetsteen van baggerspecie
Waterschap Scheldestromen is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van alle dijken en duinen in Zeeland. Om haar kerntaken duurzamer en slimmer uit te voeren is Scheldestromen continu op zoek naar innovatie-partners. Momenteel bereidt het waterschap een dijkverzwaring voor bij het dorp Hansweert. Binnen dit project onderzoekt Scheldestromen, samen met innovatiepartner NETICS, een manier om de benodigde nieuwe steenbekleding van de dijken te verduurzamen door deze van baggerspecie te maken. (CT 3 2020)

Parametrisch modelleren binnen de waterbouw
Het digitale tijdperk brengt veel nieuwe technieken en ontwikkelingen met zich mee. Binnen de civiele techniek-branche is het een uitdaging om de grote stappen die worden gezet binnen de IT-sector, te blijven volgen. Het integreren van nieuwe digitale technologieën en anticiperen op ontwikkelingen binnen de branche is van groot belang voor advies- en ingenieursbureaus. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de toepassing van parametrisch modelleren. (CT 3 2020)

Dwarsligger, GeluidVangrail, Vispassage, 3D-betonprinten
Als ingenieur moet je je werk doen in een land dat steeds voller wordt en in een context waarin je steeds meer uitdagingen tegenkomt: overvolle steden en wegen, steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid, CO2-uitstoot en PFAS en complexe inpassingsvraagstukken. Een paar voorbeelden uit de praktijk van innovatieve projecten uit de Innovatiestudio’s van Movares zijn de Dwarsligger Faunapassage, de GeluidVangrail en de gemodelleerde vispassage. Alle drie zijn nu als pilot in uitvoering voor verschillende klanten. Een andere innovatie is het 3D-betonprinten. (CT 3 2020)

Leerruimte bij prestatiecontracten Rijkswaterstaat Innovatieve samenwerking voor versnelling van innovaties
In het beheer en onderhoud van de IJssel/Twentekanalen krijgen innovaties de ruimte. Rijkswaterstaat, BAM/Van den Herik en Deltares zitten in dit prestatiecontract als gelijkwaardige partners om kennis te delen en stappen te zetten. De Leerruimte van Rijkswaterstaat creëert hiervoor de juiste condities. Het is een innovatie op zich met de eerste ‘proof of concept’ op dit project. (CT 1/2 2020)

Leeuwarder viaduct wordt slimme brug; Smart bridge voorspelt zelf restlevensduur
Het Stephensonviaduct in Leeuwarden is ‘theoretisch houdbaar’ tot 2043. Gezien de huidige constructieve staat is de kans echter groot dat het viaduct langer mee kan. De gemeente Leeuwarden en Antea Group ontwikkelden het ‘Smart Bridge’-concept. Dankzij sensoren, data-analyse en algoritmes voorspelt het viaduct zelf z’n restlevensduur. (CT 8 2019)

Eerste 3D-geprinte lichtgewicht voetgangersbrug
Royal HaskoningDHV, CEAD en DSM hebben een eerste prototype geproduceerd van een 3D-geprinte lichtgewicht voetgangersbrug. De brug is geprint in een materiaal van thermoplastische kunststof gevuld met korte glasvezels (Arnite), die gecombineerd werd met continue glasvezels die later in het 3D-printproces worden toegevoegd. Deze combinatie maakt het mogelijk om een brug te 3D-printen die heel sterk, duurzaam en extreem veelzijdig is. (CT 8 2019)

Innovatie in het Deltaprogramma
Als er iets is dat de mens kenmerkt, dan is het dat hij bouwt. Vrijwel niets aan Nederland is nog ongerepte natuur. Nederland is een bouwwerk – een hydraulisch kunstwerk. Op de schaal van onze delta hebben we er 1000 jaar geo-engineering op zitten. En de komende 1000 jaar zal het niet anders zijn. Hoewel, steeds vaker doen we dat meer nature-based. (Waterbouwdag special 2019)

Nieuwe tool voor beoordeling circulariteit van brugontwerpen
Beheerders van infrastructuur moeten voor de vervangingsopgave zoveel mogelijk circulair te werk gaan. In de praktijk van techniek en aanbesteding levert dat natuurlijk vragen op. Hoe kan circulariteit op een objectieve wijze worden geëvalueerd als gunningscriterium in het publieke aanbestedingstraject? Zijn voor bepaalde type constructies circulaire best practices te onderscheiden? En hoe kunnen die verifieerbaar worden geëvalueerd? (CT 5/6 2019)

Circulaire bouwplaats: Strukton bouwt duurzaam nieuwe brug in Friesland
Circulair bouwen wordt steeds belangrijker door de ambitieuze nationale en internationale klimaatdoelen. In 2050 moet de hele economie, dus ook de bouw, circulair zijn. Bouwbedrijven zijn zich daarvan bewust en zetten al volop stappen. Bijvoorbeeld Strukton Civiel Noord en Oost bij de vervanging van de brug over de Franeker Vaart in Friesland. Het bouwproject draait op stroom van zonnepanelen in combinatie met een accu en een aggregaat als back-up van Bredenoord. (CT 5/6 2019)

Onderzoek TU Delft: Krachtsensoren meten impact van golven op waterkeringen
Door de stijging van de zeespiegel wordt de constructie van waterkeringen steeds belangrijker. Een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe waterkeringen is het meten van de impact van golven op de constructie. In het Fluid Mechanics Laboratory van de faculteit Civil Engineering van de TU Delft voerde de Braziliaan Ermano de Almeida  een project uit om de impact van golven op waterkeringen met een overhang te meten. (CT 5/6 2019)

Alkali geactiveerde beton (geopolymeerbeton)
Als gevolg van bevolkingstoename ontstaat er wereldwijd steeds meer mineraal afval. Met alkali geactiveerde materiaaltechnologie (Alkali Activated Materials, AAM) is het mogelijk om met het minerale afval (bijproducten) circulaire betonbouwmaterialen te produceren. Dit alles blijkt uit het promotie- onderzoek ‘Performance of admixture and secondary minerals in alkali activated concrete; sustaining a concrete future.’ (CT 5/6 2019)

Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering
De mogelijkheden van drones zijn legio. Voor de brandweer, de Kustwacht, maar zeker ook voor Rijkswaterstaat. Dat Rijkswaterstaat nu drones in de praktijk test, samen met marktpartijen en kennisinstellingen, levert een schat aan informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het najaar van 2018 een publicatie uitgebracht: Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering. Hierin wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van drones in het publieke domein. Ondanks dat de potentie van drones groot is, lukt het nog onvoldoende om tot structurele implementatie van drones te komen. (CT 4 2019)

Parametrisch ontwerpen van spoorwegonderdoorgangen
Er wordt steeds meer met de trein, tram of metro gereisd en de eisen aan kwaliteit en service worden hoger. Dit zorgt voor een enorme impact op de netwerken voor openbaar vervoer. Samen werken aan een veilig en duurzaam transportnetwerk is dan ook de grootste opgave voor de railindustrie de komende jaren. En de digitalisering gaat hierbij helpen. De nieuwe mogelijkheden zoals parametrisch ontwerp leveren complexere en betere ontwerpen, het betrekt alle belanghebbenden vanaf het begin bij het ontwerpproces en verbetert de efficiëntie gedurende het gehele proces. (CT 3 2019)

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra
Circulair Ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief – zoals in de value hill verbeeld – biedt de infrasector kansen. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie. (CT 8 2018)

Slankste, stalen boogbrug bij Nigtevecht
De slankste stalen boogbrug van Nederland ligt sinds afgelopen zomer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De 104 meter lange netwerkboog met een doorvaarthoogte van tien meter heeft lange in het werk gestorte aanbruggen. Zowel constructief als qua inpassing was het ontwerp van de in totaal 600 meter lange fietsbrug een uitdaging. (CT 8 2018)

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton.Toepassingsmogelijkheden voor civiele kunstwerken
Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton (vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. De toepassing van vvUHSB in civiele kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale hoeveelheid constructiemateriaal. Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)onderzoeken naar de materiaaleigenschappen en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn veelbelovend. (CT 8 2018)

Toepassen van steunbermen; Grondophogingen rondom dijkwoningen: wat is er mogelijk?
De stabiliteit van de zuidelijke Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) is verbeterd. Daar waar dat mogelijk is qua ruimtebeslag, wordt die stabiliteitsvergroting gerealiseerd door het binnendijkse talud te verzwaren bijvoorbeeld door het aanbrengen van een steunberm. (CT 7 2018)

Besparing op onderhoud en renovatie betonnen bruggen: SUREbridge
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn in Europa duizenden betonnen bruggen gebouwd, maar vele hebben betonschade opgelopen door betonrot, zware belastingen en indringing van dooizouten. Bovendien is hun capaciteit ontoereikend geworden door het toegenomen en zwaardere verkeer. Zo’n tien procent van alle betonconstructies moet al in de komende paar jaar grondig worden aangepakt. In plaats van deze bruggen te slopen en een nieuwe te bouwen, voorziet SUREbridge in een duurzame oplossing. (CT 5/6 2018)

EIB-rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ GWW: inhaalslag door spectaculair toenemende investeringen.
Eindelijk lijkt dan ook de GWW-sector uit het dal van de economie te klimmen. Volgens het instituut zullen in 2018 en 2019 de investeringen spectaculair toenemen en wel met zeven procent dit jaar en bijna tien procent in het komend jaar. De GWW-markt wordt hiermee in 2018 en 2019 de belangrijkste groeisector binnen de bouw, aldus het EIB. (CT 4 2018)

Respect voor de omgeving: Binnenstedelijke kade-vernieuwing.
De huidige kadeconstructie in de oever van de Valkenboskade langs de Haagse Valkenboschvaart was aan vervanging toe. De Valkenboschvaart is een van de uitwateringskanalen van de stad Den Haag. In november 2017 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van de kadevernieuwing. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de oeverbegrenzing en de bodembekleding van de vaart, maar ook aan de uitvoeringsmethodiek. (CT 4 2018)

Dwarsligger, GeluidVangrail, Vispassage, 3D-betonprinten; Samenwerking levert kansrijke innovaties op
Als ingenieur moet je werk doen in een land dat steeds voller wordt en in een context waarin je steeds meer uitdagingen tegenkomt: overvolle wegen en steden, steeds strengere eisen op het gebied van de duurzaamheid, CO2- uitstoot en PFAS en complexe inpassingsvraagstukken. (CT 3 2020)

Duurzame dijkbekleding: Zetsteen van baggerspecie
Waterschap Scheldestromen is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van alle duiken en duinen in Zeeland. Om haar kerntaken duurzamer en slimmer uit te voeren is Scheldestromen continue op zoek naar innovatie-partners. Momenteel bereidt het waterschap een dijkverzwaring voor bij het dorp Hansweert. Binnen dit project onderzoekt Scheldestromen, samen met innovatiepartner NETICS, een manier om de benodigde nieuwe steenbekelding van de dijken te verduurzamen door deze van baggerspecie te maken. (CT 3 2020)

Eerste Wave Energy Convector (WEC) in Nederland; Texel krijgt golfenergie
Na zes jaar ontwikkelen en testen, voornamelijk bij Scheveningen en Oostvoorne wordt een Slow Mill golfslaggenerator op schaal (1;25) gebouwd die deze zomer haar eerste open sea trials bij Texel tegemoet kan zien. (CT 3 2020)

Onderzoek: Hoe maak je een project circulair?
De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om ook in infrastructurele projecten circulair te werken: het gebruik van (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terugdringen en grondstoffen die we toepassen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken. Rijkswaterstaat heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar kansrijke en impactvolle maatregelen om projecten circulair te maken. (CT 3 2020)