Artikelenoverzicht Innovatie

EIB-rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ GWW: inhaalslag door spectaculair toenemende investeringen.

Eindelijk lijkt dan ook de GWW-sector uit het dal van de economie te klimmen. Volgens het instituut zullen in 2018 en 2019 de investeringen spectaculair toenemen en wel met zeven procent dit jaar en bijna tien procent in het komend jaar. De GWW-markt wordt hiermee in 2018 en 2019 de belangrijkste groeisector binnen de bouw, aldus het EIB. (CT 4 2018)

Respect voor de omgeving: Binnenstedelijke kade-vernieuwing.

De huidige kadeconstructie in de oever van de Valkenboskade langs de Haagse Valkenboschvaart was aan vervanging toe. De Valkenboschvaart is een van de uitwateringskanalen van de stad Den Haag. In november 2017 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van de kadevernieuwing. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de oeverbegrenzing en de bodembekleding van de vaart, maar ook aan de uitvoeringsmethodiek. (CT 4 2018)

Dwarsligger, GeluidVangrail, Vispassage, 3D-betonprinten; Samenwerking levert kansrijke innovaties op

Als ingenieur moet je werk doen in een land dat steeds voller wordt en in een context waarin je steeds meer uitdagingen tegenkomt: overvolle wegen en steden, steeds strengere eisen op het gebied van de duurzaamheid, CO2- uitstoot en PFAS en complexe inpassingsvraagstukken. (CT 3 2020)

Duurzame dijkbekleding: Zetsteen van baggerspecie

Waterschap Scheldestromen is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van alle duiken en duinen in Zeeland. Om haar kerntaken duurzamer en slimmer uit te voeren is Scheldestromen continue op zoek naar innovatie-partners. Momenteel bereidt het waterschap een dijkverzwaring voor bij het dorp Hansweert. Binnen dit project onderzoekt Scheldestromen, samen met innovatiepartner NETICS, een manier om de benodigde nieuwe steenbekelding van de dijken te verduurzamen door deze van baggerspecie te maken. (CT 3 2020)

Eerste Wave Energy Convector (WEC) in Nederland; Texel krijgt golfenergie

Na zes jaar ontwikkelen en testen, voornamelijk bij Scheveningen en Oostvoorne wordt een Slow Mill golfslaggenerator op schaal (1;25) gebouwd die deze zomer haar eerste open sea trials bij Texel tegemoet kan zien. (CT 3 2020)

Onderzoek: Hoe maak je een project circulair?

De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om ook in infrastructurele projecten circulair te werken: het gebruik van (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terugdringen en grondstoffen die we toepassen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken. Rijkswaterstaat heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar kansrijke en impactvolle maatregelen om projecten circulair te maken. (CT 3 2020)