Artikelenoverzicht bruggen

Innovatieve aanbesteding: SBIR Circulaire Viaducten
Tweede leven voor liggers maakt viaducten circulair

Prefab liggers van viaducten kunnen minstens honderd jaar mee. Toch worden ze vaak al na een paar decennia vermalen tot funderingsmateriaal, omdat het viaduct wordt gesloopt. Dat is doodzonde omdat ze, na wederom te zijn gecertificeerd, opnieuw een eeuw mee kunnen als onderdeel van nieuwe, circulaire viaducten. Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van Rijkswaterstaat na wat er voor nodig is om daar verandering in te brengen. Deze opdracht is onderdeel van een innovatieve aanbesteding: de SBIR Circulaire Viaducten (CiVi). (CT 3 2021)

Caissons voor langste single-span hangbrug ter wereld

Vorig jaar heeft Strukton twee gigantische caissons op de zeebodem van de Dardanellen geplaatst. De caissons vormen de fundatie voor de in aanbouw zijnde 1915 Çanakkale Bridge. Met een vrije overspanning van 2023 meter wordt de 1915 Çanakkale Bridge tevens de langste single-span hangbrug ter wereld. (WBS 2020)

Stapsgewijs onderzoek aan brug Akersloot

Van de brug in Akersloot is niets bekend van de opbouw en (constructieve) staat. Hoe ga je daarmee om? Is instandhouden een realistische optie of moet eerder worden gedacht aan versterken of vervangen? In opdracht van de organisatie BUCH  (gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) heeft Iv-Infra stapsgewijs (en daarmee kostenefficiënt) onderzoek uitgevoerd aan deze brug. (CT 8 2020)

Twee bijzondere kunstwerken in nieuwe rondweg Voorthuizen

Wie via de nieuwe rondweg (N303) om Voorthuizen reist, passeert voetgangersbrug ‘Schaapsdrift’ en viaduct ‘Overhorst’. Twee ingetogen kunstwerken die zich door het architectonisch ontwerp naadloos voegen in het Veluwezoom-landschap. Dit vroeg wel om bijzonder constructieve oplossingen. (CT 8 2020)

Modulaire houten bruggen rijp voor de praktijk

Ondanks de potentie is er weinig onderzoek gedaan naar de kansen van modulaire houten voetgangersbruggen. William Wolff en Caner Demirci (studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim) voerden een afstudeeropdracht over dit onderwerp bij Ingenieursbureau Westenberg. In de praktijk zal blijken of toepassing van modulaire houten bruggen zo kansrijk is als uit het onderzoek blijkt. (CT 5/6 2020)

Proefbelasten voorkomt hoge kosten voor vervanging
Oude bruggen moeten niet te snel worden afgeschreven

Een aanzienlijk deel van de circa 55.000 verkeersbruggen die in eigendom zijn van decentrale overheden in Nederland is verouderd. Door een tekort aan ontwerpgegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen. Met proefbelasten wordt op een snelle en kosteneffectieve manier de belastbaarheid van een brug bepaald. (CT 3 2020)

Groot onderhoud traject Wormerveer – Alkmaar; Vervanging Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug

Afgelopen augustus is de Prinses Amaliabrug bij West-Knollendam in gebruik genomen. De Prinses Amaliabrug is de eerste van de twee basculebruggen die wordt vervangen binnen het project ‘N246-N244 Trajectbenadering’. In het project wordt groot onderhoud gepleegd aan het gehele traject tussen Wormerveer en Alkmaar waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. (CT 8 2019)

Duurzame aanpak Dinzerbrug: Dekplanken van vezelversterkt kunststof

Zeven bruggen over de Stroobosser Trekfeart, tussen Dokkum en Gerkesklooster in Friesland, bleken bij een onderzoek in 2012 niet sterk genoeg meer te zijn voor hun huidige functie. De brugdekken bestonden vanouds uit houten planken en ook op de nieuwe bruggen komen houten dekken, met uitzondering van de Dinzerbrug bij Dokkum. Daarvoor zocht de provincie Fryslân een duurzaam alternatief en dacht daarbij aan vezelversterkte kunststof (VVK). (CT 4 2019)

Slankste, stalen boogbrug bij Nigtevecht

De slankste stalen boogbrug van Nederland ligt sinds afgelopen zomer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De 104 meter lange netwerkboog met een doorvaarthoogte van tien meter heeft lange in het werk gestorte aanbruggen. Zowel constructief als qua inpassing was het ontwerp van de in totaal 600 meter lange fietsbrug een uitdaging.  (CT 8 2018)

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton.
Toepassingsmogelijkheden voor civiele kunstwerken

Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton (vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. De toepassing van vvUHSB in civiele kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale hoeveelheid constructiemateriaal. Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)onderzoeken naar de materiaaleigenschappen en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn veelbelovend. (CT 8 2018)

Hoe bouw je zo snel mogelijk een nieuwe brug in Genua?

Velen kunnen zich wel herinneren dat op 14 augustus afgelopen zomer de Ponte Polcevera (ook wel de Morandibrug) instortte bij de Italiaanse stad Genua. Dat de brug nu niet gebruikt kan worden, levert een enorme schadepost van enkele tonnen per dag op. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe verbinding komt. Rob Vergoossen van Royal HaskoningDHV onderzocht samen met collega’s en aanstromend talent van de TU Delft en TU Eindhoven wat een goede oplossing zou kunnen zijn. (CT 8 2018)

Transporteerbare klapbrug vlot ontworpen

Met hulp van Movares heeft Janson Bridging in samenwerking met Dura Vermeer en SPIE
Nederland in zeer korte tijd een unieke, tijdelijke brug ontworpen, gebouwd en in gebruik
genomen. Deze beweegbare verkeersbrug zorgt er sinds begin september 2018 voor dat het
weg- en scheepvaartverkeer geen hinder ondervindt tijdens de vernieuwing van de Beatrixbrug in
het Noord-Hollandse Westknollendam. (CT 8 2018)

Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ): Hightech systemen in een eeuwenoude organisatie

Rijkswaterstaat werkt op vaarwegen aan corridorgerichte bediening en begeleiding. Dit betekent dat sluizen en bruggen in een vaarwegcorridor, niet individueel bediend worden, maar in samenhang met elkaar. Om dit te realiseren worden bruggen en sluizen voorzien van afstandsbediening, gecentraliseerd in nautische centrales. Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ) is een van de eerste projecten waarbinnen dit is geïmplementeerd. (WBD 2018)

BridgeDoctor

Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren 50 gebouwd en niet berekend op het toenemende en zwaarder wordende verkeer. In veel gevallen kunnen met slimme maatregelen de levensduur worden verlengd. Daarvoor is het wel nodig om met een snelle analyse de toestand van de brug of het areaal aan bruggen vast te stellen. Daarvoor heeft Movares een speciale onderzoekstechniek, de BridgeDoctor, ontwikkeld. (CT 5/6 2018)

Antieke bruggen blijken constructief veilig

Constructeurs kunnen zonder veel moeite bruggen kapot rekenen, terwijl deze nog prima functioneren. Dit vooroordeel leeft helaas nog steeds bij beheerders en opdrachtgevers. Dat dit ook anders kan, heeft een opdracht van gemeente Utrecht recent aangetoond. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met Nebest zeventien antieke bruggen van de gemeente Utrecht in slechts drie maanden doorlooptijd beoordeeld op constructieve veiligheid. Het resultaat: de meeste bruggen voldoen met de belastingen uit de Eurcode zoals voorgeschreven in NEN 8701 voor de komende 30 jaar.  (CT 5/6 2018)

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek

In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen

De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren. (CT 5/6 2016)

Fietsbrug De Snelbinder: innovatief en duurzaam antivriesasfalt

Eerder berichtte Civiele Techniek al kort over fietsbrug de Snelbinder, de eerste brug in Nederland met antivriesasfalt. Nu het hele projectverhaal over een brug met een innovatief wegdek dat tot een temperatuur van 5° C niet bevriest. (CT 3 2016)

Rekenwerk aan landhoofden: KARGO-project

In het weekend van 15 en 16 augustus 2015 is in Breukelen de vijfde grote boogbrug op rij vervangen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor het rekenwerk dat voor de landhoofden van deze bruggen is uitgevoerd zijn speciale technieken toegepast, om rekenkundig aan te tonen dat de oude landhoofden voldoen aan de vigerende constructieve eisen. (CT 7 2015)

Antieke draaibrug krijgt composiet brugdek

Nieuwe materiaalontwikkelingen en innovatieve toepassingen van materialen maken het mogelijk om renovatie te verbeteren en kosten te beperken. De monumentale stalen draaibrug (uit 1907) tussen Oost- en West-Souburg kreeg een kunststof composiet brugdek(CT 5/6 2014)

De nieuwe brug bij Lent

Bij Nijmegen wordt in het kader van het Nationale Programma Ruimte voor de Rivier een verruiming van het hydraulisch profiel van de Waal gerealiseerd. Deze verruiming is een ingrijpende maatregelen uit het programma. Er wordt een dijk verlegd, waardoor een nevengeul kan ontstaan die bijna zo breed is als de rivier de IJssel. En er ontstaat een eiland voor stedelijke ontwikkeling (Veur-Lent) en voor natuur en recreatie. Kortom, een zeer mooie combinatie van functies waarmee het één van de meest interessante projecten van ons land is. (Waterbouwdagspecial 2013)

Composiet vergroot mogelijkheden duurzame infrastructuur:
Bijzondere vormgeving Amersfoortse brug

In de brugdekken van de nieuwe brug over de Hogeweg in Amersfoort wordt composiet toegepast vanwege de duurzaamheid. Maar er zijn meer voordelen aan het gebruik van composiet in de infrastructuur. (CT 5/6 2013)

Eerste brug in UHSB opgeleverd

Bij de vervanging van fiets- en voetgangersbruggen is duurzaamheid belangrijk. Hierin speelt de toepassing van innovatieve materialen een belangrijke rol. FDN Engineering BV uit Amsterdam heeft een modulaire fiets- en voetgangersbrug ontwikkeld, uitgevoerd in ultrahogesterktebeton (UHSB). (CT 5/6 2013)

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB

Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen. (CT 3 2013)

Zwaar-verkeerviaduct over A27 met lichtgewicht brugdek

In het weekend van 3 maart jongstleden is het nieuwe lichtgewicht verkeersviaduct over de A27 met een composiet dek geplaatst. Dit biedt veel voordelen. (CT 5/6 2012)

Facelift bruggen Amsterdam-Rijnkanaal

Onlangs is het startsein gegeven voor het Rijkswaterstaatproject KARGO: Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud. In 2016 moeten acht stalen boogbruggen niet alleen zijn gerenoveerd, maar ook zo zijn aangepast dat ze aan de eisen voor de komende dertig jaar voldoen. (CT 1/2 2012)

Constructieve veiligheid bruggen onder de maat

In een brief van maart 2011 naar alle gemeentelijke en provinciale besturen, geeft VROM-Inspectie aan dat een fors aantal bruggen in Nederland niet voldoet aan de vigerende normen. De landelijke pers vertaalt het naar: één op de vijf bruggen staat op instorten.  (CT 8 2011)

Ruimte voor de Rivier: Megapijlers brengen meer veiligheid rond Lexkesveer

Door de Nederrijn meer ruimte te geven, kan meer water naar zee worden afgevoerd. Deze ‘ruimte voor de rivier’ kwam dankzij verschillende maatregelen tot stand. Zo is de veerdam, deels vervangen door een brug, met opvallend grote pijlerelementen. CT 1/2 2010

Nederlandse bruggen onder het mes

Op grond van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar de actuele conditie van verkeersbruggen, startte Rijkswaterstaat in 2008 een grootscheeps renovatieproject, waarvan inmiddels een aantal deelprojecten is uitgevoerd. Civiele Techniek sprak met ir. Hans Versteegen, projectmanager Renovatie bruggen, over de voortgang. CT 5/6 2009