Materialen in Civiele Techniek

2007-2018


 

Een nieuw fundament: Het potentieel van constructieve stabilisatie
Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere verwerking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoorbeeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aannemers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij. (CT 7 2017)

Duurzame damwanden: Installatie van 800 mm damwandprofielen
De introductie van 700 mm brede stalen damwanden in 2004 was een omwenteling in de funderingsbranch. In mei 2017 was er een primeur, het eerste drukwerk van de 800-serie werd een feit bij het project Houthavens in Amsterdam. (CT 7 2017)

‘IJzeroer’: duurzame bouwstof in weg- en waterbouw
In Civiele Techniek nummer 8 van 2016 verscheen een artikel over de ontwikkeling van jong ijzeroer om kunstmatig waterremmende lagen aan te brengen met behulp van een natuurlijk product. In diverse laboratoriumproeven is de injecteerbaarheid van diverse mengsels onderzocht.  Inmiddels is de ontwikkeling van ijzeroer zover dat het tijd werd voor een praktijkproef waarbij met lansen onder een kanaal wordt geïnjecteerd. (CT 4 2017)

Duurzaam lichtgewicht geluidsscherm: WacerWall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve duurzame lichtgewicht geluidsscherm WacerWall gefundeerd op staal, langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd (zie artikel in Civiele Techniek nummer 4 – 2016). Vorig jaar is in Berkel-Enschot, gelegen nabij Tilburg, een tweede scherm gerealiseerd, maar nu geprefabriceerd en gefundeerd op open stalen buispalen. Ook in Zwolle is een tweede project op palen gerealiseerd. Octrooi is aangevraagd en wordt na de zomer verwacht. (CT 4 2017)

‘Geen kilo’s, maar waarde’
‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw’, zei Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes toen hij op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda overhandigde aan het kabinet. Maar wat is dat eigenlijk ‘circulaire economie’? Civiele Techniek sprak met prof. dr. Peter Rem, specialist op het gebied van grondstoffen en recycling aan de TU Delft. (CT 4 2017)

Het paviljoen met de zeven levens
’Het paviljoen met de zeven levens’ is een nieuw concept voor een toekomstbestendig ontwerp(proces), ontwikkeld door StudioSK/Movares, Bruil en Studio RAP. Het paviljoen, van 3D-geprint beton, heeft een organische vorm met een lichte, minimale constructie, waar alleen materiaal toegepast wordt waar nodig. Daar valt veel winst te behalen, onder meer in het kader van CO2-reductie. (CT 4 2017)

Succesvol recycleasfalt LE2AP klaar voor de praktijk
Het nieuwe, duurzame asfaltmengsel LE2AP heeft op recente proefprojecten zeer positieve resultaten laten zien. Het is nu aan de markt om te laten zien dat het duurzaam asfalt serieus neemt. (CT 3 2017)

Asfaltwapening
Verschillende scheurremmende maatregelen kunnen worden uitgevoerd; steeds vaker wordt de keu-ze voor het toepassen van asfaltwapening gemaakt. Echter over het toepassen zijn nog te veel ondui-delijkheden, die een afgewogen keuze moeilijk maken. (CT 3 2017)

Buitenring Parkstad Limburg: Duurzaam alternatief voor zand en menggranulaat
De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 kilometer lang traject met 45 kunstwerken en 21 steile wanden. Voor de opbouw van de landhoofden en de constructies van de steile wanden is gekozen voor een secundaire bouwstof als alternatief voor zand en menggranulaat. De voordelen zitten in de lagere kosten, de efficiënte uitvoering en het duurzame karakter. (CT 1/2 2017)

Prof. Klaas van Breugel over geopolymeerbeton: ‘Alle constructies een materialenpaspoort’
Probleem van geopolymeerbeton is vooral dat het nieuw is en er eigenlijk nog geen regelgeving is, waardoor toepassers terughoudend zijn. Prof. Klaas van Breugel is hoogleraar Materials & Environment aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft  en lid van de genoemde CUR-commissie. Hij vindt meer kennis over het lange termijngedrag van geopolymeerbeton van groot belang, maar ziet ook wel wat in een materialenpaspoort. (CT 5/6 2016)

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek
In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek. (CT 5/6 2016)

Primeur voor geopolymeren: Betonkano zonder cement
Eind mei werd in Arnhem de jaarlijkse, traditionele betonkanorace gehouden, dit jaar gewonnen door het team van Leipzig. Opvallend was de betonkano van de TU Delft, die twee prijzen in de wacht sleepte. De kano van het team woog 250 kilo en was daarmee de zwaarste kano van het jaar. Daarnaast won het team de prijs voor meest duurzame kano vanwege het bijzondere materiaal;  de eerste kano van geopolymeerbeton. (CT 5/6 2016)

Vezelversterkt reparatiemateriaal
Als een betonnen constructie, zoals een brug of viaduct, begint te scheuren, zijn er verschillende manieren om deze scheuren te repareren. Promovenda Mladena Lukovic, TU Delft, onderzocht de geschiktheid van een nieuw ontwikkeld, cementgebonden materiaal, strain hardening cementitious composite (SHCC), om daarmee scheuren in  betonnen constructies te kunnen repareren. (CT 5/6 2016)

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd. (CT 3 2016)

Biobased asfalt: Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog. (CT 3 2016)

Fietsbrug De Snelbinder: innovatief en duurzaam antivriesasfalt
Eerder berichtte Civiele Techniek al kort over fietsbrug de Snelbinder, de eerste brug in Nederland met antivriesasfalt. Nu het hele projectverhaal over een brug met een innovatief wegdek dat tot een temperatuur van 5° C niet bevriest. (CT 3 2016)

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx emissies, geïntegreerd in een specifi ek hiervoor ontworpen geluidsscherm. (CT 3 2016)

‘Alle constructies een materialenpaspoort’
Probleem van geopolymeerbeton is vooral dat het nieuw is en er eigenlijk nog geen regelgeving is, waardoor toepassers terughoudend zijn. Prof. Klaas van Breugel is hoogleraar Materials & Environment aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft  en lid van de genoemde CUR-commissie. Hij vindt meer kennis over het lange termijngedrag van geopolymeerbeton van groot belang, maar ziet ook wel wat in een materialenpaspoort. (CT 5/6 2016)

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek
In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek. (CT 5/6 2016)

Primeur voor geopolymeren: Betonkano zonder cement
Eind mei werd in Arnhem de jaarlijkse, traditionele betonkanorace gehouden, dit jaar gewonnen door het team van Leipzig. Opvallend was de betonkano van de TU Delft, die twee prijzen in de wacht sleepte. De kano van het team woog 250 kilo en was daarmee de zwaarste kano van het jaar. Daarnaast won het team de prijs voor meest duurzame kano vanwege het bijzondere materiaal;  de eerste kano van geopolymeerbeton. (CT 5/6 2016)

Vezelversterkt reparatiemateriaal
Als een betonnen constructie, zoals een brug of viaduct, begint te scheuren, zijn er verschillende manieren om deze scheuren te repareren. Promovenda Mladena Lukovic, TU Delft, onderzocht de geschiktheid van een nieuw ontwikkeld, cementgebonden materiaal, strain hardening cementitious composite (SHCC), om daarmee scheuren in  betonnen constructies te kunnen repareren. (CT 5/6 2016)

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx-emissies, geïntegreerd in een specifiek hiervoor ontworpen geluidsscherm. (CT 4 2015)

Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog. (CT 4 2015)

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd. (CT 4 2015)

Bouwen met bagger
In 2050 leven mogelijk meer dan 5 miljard mensen in de delta’s van de wereld. In deze gebieden vindt meer dan 50 procent van de wereldvoedselproductie plaats. Meer dan tweederde van de grootste wereldsteden liggen in deltagebieden en zijn kwetsbaar voor overstromingen. Door de stijgende zeespiegel neemt de behoefte aan goedkope, snel inzetbare waterkeringen toe. Dit wordt extra vergroot vanwege sedimentatie waardoor zowel de aders als de haarvaten van de delta’s periodiek volraken met baggerspecie. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Diezelfde bagger zou nuttig kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld als waterkering. (CT 1/2 2015)

Grootschalig asfaltonderzoek Lelystad
De deklaag van het asfalt op de belangrijkste stroomwegen in Lelystad bestaat voor een groot deel uit geluidsreducerend asfalt (GRA). Door de relatief snelle achteruitgang van dit type asfalt heeft de beheerafdeling besloten om deze deklagen te vervangen voor het duurzamere mengsel DESA (Double Enforcements in Stonemastic Asphalt) bestemd voor zwaar verkeer.(CT 8 2015)

Technisch onderzoek en LCM-analyse conserveringsmethoden: ProRail gaat spoorstaven conserveren
Er is onderzoek uitgevoerd naar hoe spoorstaven beter beschermd kunnen worden tegen corrosie. (CT 7 2015)

Rotonde op EPS en lichtgewicht fietstunnel Wateringveldse polder
Het Westland is weer een unieke rotonde rijker. Bovendien werd er een ecologische zone gerealiseerd langs de boezem Lange Watering, met daarin een recreatieve fietsverbinding tussen de kust en Midden-Delfland. (CT 7 2015)

Topologisch ontwerpen
Topologisch ontwerpen is een nieuwe wijze van engineering en bouwen. Ontwerpprocessen vinden niet meer plaats op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik, maar ook tot fundamentele veranderingen van het bouwproces en andere rollen van participanten in dat proces. (CT 5/6 2015)

Zettingsarme schuimbeton elementen dijkverbreding Boskoop
Voor de aanleg van een parallelweg annex verbreding van het fietspad langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is er op het gehele tracé van Boskoop tot aan Gouda een verbreding van het dijklichaam nodig. Gezien de locatie en situatie is het uitgangspunt dat er een zettingsarme verbreding moet worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door toepassing van lichtgewicht materialen. Voor dit traject is met zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen een proefvak aangelegd. (CT 5/6 2015)

Staalvezelgewapende weg op palen
In het groene hart van de randstad wordt een nieuwe weg gebouwd. De weg loopt door het extreem drassige gebied tussen de plaatsen Nieuwkoop en het Woerdense Verlaat. Een aantal innovaties zijn toegepast om de nieuwe constructie te realiseren. De opbouw van de nieuwe weg is compleet anders dan de bestaande weg. (CT 4 2015)

Nieuwe inzichten op effectiviteit carbon en stalen asfaltwapening
Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan. (CT 3 2015)

Wegdekreflectie klaar voor de praktijk
Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. De pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan verantwoord wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten. (CT 3 2015)

Onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen
Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal
en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering voor toepassing van het materiaal in de waterbouwkunde. (CT 1/2 2015)

Nieuw ‘low corrosion’-staal: AMLoCor
In funderingstoepassingen,  zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Hierbij is corrosiebestendigheid een belangrijk aandachtspunt. Arcelor Mittal ontwikkelde speciaal voor maritieme toepassingen het nieuwe ‘low corrosion’-staal AMLoCor. (CT 5/6 2014)

Weg ligt open voor duurzaam beton
Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld, maar veroorzaakt vijf procent van onze CO₂-uitstoot. Bovendien zullen de benodigde grondstoffen langzaam maar zeker opraken. De vraag is dus: hoe maken we beton duurzamer? (CT 5/6 2014)


Antieke draaibrug krijgt composiet brugdek

Nieuwe materiaalontwikkelingen en innovatieve toepassingen van materialen maken het mogelijk om renovatie te verbeteren en kosten te beperken. De monumentale stalen draaibrug (uit 1907) tussen Oost- en West-Souburg kreeg een kunststof composiet brugdek. (CT 5/6 2014)

Interview: Wat is dat eigenlijk: verouderen?
Civiele Techniek sprak prof. dr. ir. Klaas van Breugel over ‘ageing’ van infra. (CT 5/6 2014)

(U)HSB het nieuwe alternatief voor hoogspanningsmasten?
Het elektriciteitsnet in Nederland wordt de komende jaren grootschalig vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor wordt uitgegaan van een nieuw concept voor hoogspanningsmasten, de zogenaamde Wintrackmasten. Movares Nederland is al sinds 2005 bezig met onderzoek naar verschillende materialen voor hoogspanningsmasten conform het nieuwe concept. (CT 4 2014)


Ontwikkelingen met innovatief en duurzaam asfalt

Nu Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) door Rijkswaterstaat wordt geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief voor de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base staat niets een (internationale) doorbraak meer in de weg van dit door BAM Wegen ontwikkelde duurzame asfalt. (CT 4 2014)
 

SolaRoad: elektrische zonne-energie uit de weg
Een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. In het najaar van 2014 start de eerste pilot van SolaRoad op het fietspad langs de N203 bij Krommenie. (CT 3 2014)

Betonnen overkapping station Heerlen als fundatie voor gebouwen
De combinatie BESIX-BAM Civiel Zuid-Oost heeft op het station in Heerlen een deel van het spoor overkapt met een betonnen plaat. Deze dient als fundatie voor onder andere een nieuw. (CT 3 2014)

Uitdagingen en kansen van stalen zinktunnels
De Nederlandse zinktunnel bestaat uit betonnen gesegmenteerde tunnelelementen, die door middel van tijdelijke voorspanning bij elkaar worden gehouden. Deze voorspanning wordt na plaatsing van de tunnelelementen op hun fundering verwijderd, om zo een flexibele kettinglijn te vormen die in staat is om de zettingen van zeer slappe ondergrond te kunnen ondergaan. (CT 8 2013)

ZAP-elementen op de proef
Vorig jaar introduceerde Faber Celbeton een door haar zelf ontwikkelde, snel realiseerbare, onderhoudsarme overgangsconstructie voor de wegenbouw: de Zetting Arme Plaat (ZAP). (CT 8 2013)

Composiet vergroot mogelijkheden duurzame infrastructuur:
Bijzondere vormgeving Amersfoortse brug
In de brugdekken van de nieuwe brug over de Hogeweg in Amersfoort wordt composiet toegepast vanwege de duurzaamheid. Maar er zijn meer voordelen aan het gebruik van composiet in de infrastructuur. (CT 5/6 2013)

Eerste brug in UHSB opgeleverd
Bij de vervanging van fiets- en voetgangersbruggen is duurzaamheid belangrijk. Hierin speelt de toepassing van innovatieve materialen een belangrijke rol. FDN Engineering BV uit Amsterdam heeft een modulaire fiets- en voetgangersbrug ontwikkeld, uitgevoerd in ultrahogesterktebeton (UHSB). (CT 5/6 2013)

Kunststof kwelscherm in Woerden
In Woerden ontstond de kans op bodemverschuivingen naar een zandwinningsput nabij de A12 en grondverzakkingen in omliggende woonwijken. De gemeente heeft bewust gekozen voor de inzet van een kunststof kwelscherm om dit te voorkomen. (CT 4 2013)

Zwart, stil  en sterk – Nieuwe mijlpaal in asfaltgeluidsreductie
Ooms Civiel ontwikkelde een stil asfaltproduct dat geschikt is voor toepassing op kruisingen en rontondes: Deciville-Plus. (CT 4 2013)

Meer functies van nieuwe, brandwerende plaat – Fire Fighting Layer
Voorbij Prefab Beton en Bartels Ingenieurs hebben, in nauwe samenwerking met de TU Delft, een doeltreffende bescherming van kunstwerken tegen brandschade ontwikkeld: de ‘Fire Fighting Layer’. (CT 4 2013)

Wilgentenen kunnen geleiderail vervangen
Heijmans bedacht een groen alternatief voor de gangbare geleiderail: een vangnet van wilgentenen. Het idee won een eervolle vermelding bij de toekenning van de Innovatie Awards. (CT 4 2013)

Cradle to Cradle-parkeerterrein bij Fort Vechten
Fort Vechten wordt verbouwd tot het nationale centrum Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de nieuwe situatie moeten er 250 auto’s kunnen parkeren. De Provincie Utrecht heeft dit project aangewezen als pilot voor toepassing van Cradle to Cradle. Dit heeft geleid tot veel hergebruik en CO2-reductie, onder andere door een nieuw soort beton. (CT 3 2013)

Innovatie door simulatie: Diffractoren naast het wegdek reduceren band-weglawaai
Verkeerslawaai heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid en vormt daarmee een ernstig volksgezondheidsprobleem. Er wordt daarom veel moeite gestoken in de reductie van band-weglawaai. De  Universiteit Twente deed onderzoek naar het gebruik van diffractoren naast het wegdek. (CT 3 2013)

Smart Highway – Co-creatie maakt de snelweg slimmer
Snelwegen moeten vooral functioneel en onderhoudsarm zijn, voldoende capaciteit bieden en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. Maar wat kan worden gedaan om de snelweg slimmer te maken? (CT 3 2013)

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB
Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen. (CT 3 2013)


Biogrout, grond verbeteren met bacteriën

In het najaar van 2010 berichtte dit blad het nieuws over de eerste veldproeven met Biogrout. Deze grondverbeteringstechniek werd voor het eerst ingezet om de stabiliteit van een het boorgat in een grindlaag te verbeteren tijdens de installatie van een gaspijpleiding onder de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Tijd om terug en vooruit te kijken. (CT 7 2012)

Wereldprimeur voor de productie van asfalt: HERA-System
De Asfaltcentrale in Rotterdam (ACR) had onlangs een wereldwijde primeur toen daar de eerste van een ‘nieuwe generatie’ asfaltinstallaties in gebruik werd genomen: het HERA-System. (CT 7 2012)

Onderzoek: Microbiologische corrosie (MIC) bij natte infrastructuur
De afgelopen jaren is door TNO geconstateerd dat MIC in toenemende mate een corrosieprobleem vormt van natte infrastructuur als kadewanden, steigers en meerpalen. Uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. (CT 5/6 2012)

 

Toren van glas
Construeren met glas begint de laatste jaren steeds meer aandacht op te eisen. In 2011 is Eline Ouwerkerk aan de TU Delft afgestudeerd op een studie naar de mogelijkheden van glazen kolommen. In dit proces heeft ze gevonden dat een verlijmd H-profiel zeer gunstige eigenschappen bezit. (CT 5/6 2012)

 

Meer waarde voor secundaire grondstoffen in de bouw
TNO ziet en onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen voor de bottlenecks die hoogwaardige toepassing van secundaire grondstoffen in de bouw in de weg kunnen staan: schaarste aan secundaire grondstoffen en duurzaamheid van de nieuwe bouwproducten. (CT 5/6 2012)

 

Beheerst scheuren van verhardend beton
Beton scheurt (ook al tijdens het verharden) is tegenwoordig bekend. Een uitdaging die volgt op deze wetenschap, is echter hoe er met deze kennis kan worden omgegaan. (CT 5/6 2012)

 

Zwaar-verkeerviaduct over A27 met lichtgewicht brugdek
In het weekend van 3 maart jongstleden is het nieuwe lichtgewicht verkeersviaduct over de A27 met een composiet dek geplaatst. Dit biedt veel voordelen. (CT 5/6 2012)

 

ICT in de bouw: Chips in beton
In de civiele techniek staan we wat ICT betreft misschien nog maar aan het begin. Afgezien van de implementatie van BIM in de hele levenscyclus van bouwwerken, biedt ook de toepassing van sensoren en chips nieuwe mogelijkheden om constructies te monitoren.  (CT 5/6 2012)


Parkeergarage: uit betonpuin herrezen
Waar laat je het betonpuin als de bouw van nieuwe autowegen terugloopt en het niet meer als fundering kan worden gebruikt? TU Delft en Strukton Civiel voeren gedurende vier jaar het pilotproject ‘C2CA’ uit bij de sloop van twee kantoortorens en de bouw van een parkeergarage in Groningen. (CT 3 2012)

Roteerbare waterkering van hogesterktebeton
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Er is een goedkoper, duurzamer alternatief voor staal: hogesterkebeton. (CT 1/2 2012)

Innovatief verhardingsconcept HyMoCo
Bij het ter plaatse storten van beton in de buitenlucht hangt veel af van de weersomstandigheden. Om de hoge beheers- en herstelkosten als gevolg van deze onzekere factoren te verlagen is het HyMoCo-concept ontwikkeld. (CT 1/2 2012)