Artikelen Beheer & Onderhoud in Civiele Techniek

2012-2017
Tunnels ontwerpen met onderhoud in het achterhoofd
Bij tunnels ligt na de bouw voor 95 procent vast, wat er aan onderhoud mogelijk is en wat de maximale beschikbaarheid is. Na de bouw wordt ook pas duidelijk hoe onderhoudsvriendelijk een tunnel is. Ontwerpbeslissingen blijken dan niet altijd gunstig uit te vallen voor de beheerder. Onnodig hoge onderhoudskosten en/of verminderde beschikbaarheid zijn het resultaat. Hoe komt dat nu? En wat gebeurt er dan eigenlijk precies? (CT 8 2017)

De staat van onze bruggen
Vorig jaar werd de Merwedebrug bij Gorinchem enige tijd afgesloten voor zwaar vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes waren ontstaan in een constructieonderdeel. Door oplettendheid en metingen konden tijdig verkeersmaatregelen worden genomen. Wel veroorzaakte de afgesloten brug overlast voor het verkeer. Hoe zorgen de beheerders ervoor dat de infrastructuur veilig is? (CT 5/6 2017)

Vernieuwing Walmuur Nieuwegracht Utrecht
Op dit moment wordt er in het historische centrum van Utrecht hard gewerkt om de oude walmuren van de Nieuwegracht te renoveren of zelfs te vervangen door een nieuwe constructie echter met een passend historisch uiterlijk. (CT 5/6 2017)

Alternatief voor CROW-model
De onderhoudsbudgetten van veel gemeenten en waterschappen voor het wegbeheer staan onder druk. Dit terwijl het wegenareaal steeds ouder wordt, de verkeersbelastingen (in aantallen en zwaarte) toenemen en de verwachtingen van de burger steeds hoger worden. Een herkenbare situatie voor veel wegbeheerders, maar de bestaande kaders van het CROW-wegbeheer geven hierop geen antwoord. Dit vraagt om verandering in aanpak. (CT 5/6 2017)

Grote besparingen op assetmanagement met proefbelasten
Een aanzienlijk deel van de 10.000 bruggen in Nederland, die in eigendom zijn van gemeenten en bedoeld zijn voor auto – en vrachtverkeer, is verouderd. Door een tekort aan gegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen, terwijl de beheerder de plicht heeft de belastbaarheid van deze bruggen aan te tonen. Proefbelasten is enerzijds een snel en kosteneffectief alternatief voor een herberekening als weinig tot geen gegevens beschikbaar zijn. (CT 5/6 2017)

Duurzaam koelen met kanaalwater:
Nieuwe spoorbrug Zuidhorn
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. In de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden wordt ook de nieuwe spoorbrug Zuidhorn gerealiseerd. Doel was een zo duurzaam mogelijke uitvoering. Dit resulteerde onder andere in koeling van beton met kanaalwater. (CT 5/6 2017)

Nieuwe webbased versie van DuboCalc
Cenosco en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe, webbased versie van DuboCalc gelanceerd. DuboCalc is een rekenprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van grond-, weg- en waterbouwwerken te berekenen en één van de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW. (CT 4 2017)

Monitoren in de infra-sector
Het is voor de meeste organisaties nog onduidelijk of monitoren voldoende  toegevoegde waarde heeft en hoe ze monitoring breed toe zouden kunnen passen voor het beheer van hun bouwwerken. Hoe kunnen dergelijke beslissingen gefundeerd worden genomen, gebruik makend van kennis en ervaringen van die pioniers? Hiertoe heeft SBRCURnet commissie 1992 dertien monitoring pilots geïnventariseerd en daaruit een stroomschema afgeleid dat het opzetten van monitoringprojecten kan ondersteunen. (CT 1/2 2017)

Nieuwe rolverdeling bij beheer en onderhoud
Het uitbesteden van beheer en onderhoud vraagt om een andere rol van de gemeente Haarlem. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en voert de regie, de onderhoudspartners zijn verantwoordelijk voor het gedefinieerde resultaat en voor de processen om dit te bereiken. (CT 7 2016)

Meten op grote hoogte:
Waterschap Rivierenland beoordeelt kilometerslange kering in de Betuwe
In de Overbetuwe en Nijmegen bereidt het Waterschap Rivierenland een dijkverbetering voor van vijftien kilometer dijk. Zowel over het land, water als in de lucht wordt alles uit de kast gehaald om hiervoor de benodigde data in te winnen. (CT 5/6 2016)

Risico’s en kosten uitstel onderhoud in beeld
Goed onderbouwd een krediet aanvragen voor onderhoud is voor beheerders makkelijker dankzij een nieuw model dat studenten in opdracht van Ingenieursbureau Westenberg hebben ontwikkeld. Zij onderzochten wat de technische, niet-technische kosten en risico’s zijn van uitstel van onderhoud. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren. (CT 5/6 2016)

Stappenplan voor CO2-reductie bij beheer en onderhoud
Veel organisaties hebben de ambitie om energieneutraal te worden of om de CO2 -footprint die verbonden is aan hun activiteiten fors te verminderen. Movares heeft samen met de provincie Gelderland een stappenplan ontwikkeld om de duurzaamheid van de Dienst Onderhoud en Beheer te analyseren en snelle stappen te maken in de reductie van CO2-uitstoot. (CT 5/6 2016)

Veilige constructies door slimme glasvezelsensoren
Continu meten ofwel monitoren kan veel essentiële informatie opleveren over het gedrag van een constructie. Door het innovatieve glasvezelsensorsysteem van Fugro is nauwkeurige monitoring van bijvoorbeeld tunneldelen of andere ondergrondse constructies een stuk voordeliger geworden. (CT 3 2016)

Meten op grote hoogte: Waterschap Rivierenland beoordeelt kilometerslange kering in de Betuwe
In de Overbetuwe en Nijmegen bereidt het Waterschap Rivierenland een dijkverbetering voor van vijftien kilometer dijk. Zowel over het land, water als in de lucht wordt alles uit de kast gehaald om hiervoor de benodigde data in te winnen. (CT 5/6 2016)

Meest kosteneffectieve onderhoudsmoment; Risico’s en kosten uitstel onderhoud in beeld
Goed onderbouwd een krediet aanvragen voor onderhoud is voor beheerders makkelijker dankzij een nieuw model dat studenten in opdracht van Ingenieursbureau Westenberg hebben ontwikkeld. Zij onderzochten wat de technische, niet-technische kosten en risico’s zijn van uitstel van onderhoud. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren. (CT 5/6 2016)

Stappenplan voor CO2-reductie bij beheer en onderhoud
Veel organisaties hebben de ambitie om energieneutraal te worden of om de CO2 -footprint die verbonden is aan hun activiteiten fors te verminderen. Movares heeft samen met de provincie Gelderland een stappenplan ontwikkeld om de duurzaamheid van de Dienst Onderhoud en Beheer te analyseren en snelle stappen te maken in de reductie van CO2-uitstoot. (CT 5/6 2016)

Omgeving intensief betrokken bij verbreding A1 Apeldoorn – Azelo
De A1 is een drukke nationale en internationale transportas. Op het traject Apeldoorn – Azelo staat echter vaak file. De overheid heeft besloten om de A1 op dit traject te verbreden, in een gebied waar de betrokkenheid van omwonenden groot is. Hoe worden de eisen en wensen van de omgeving meegewogen bij het opstellen van de plannen? (CT 3 2016)

Amsterdam en Rotterdam voorspellen bouwverkeer en emissies
In Amsterdam en Rotterdam zetten aanzienlijke materiaalstromen bij binnenstedelijke bouwprojecten de bereikbaarheid en luchtkwaliteit onder druk. De ingenieursbureaus van beide steden hebben hun kennis op het gebied van bouwstromen samengevoegd. Met als resultaat een instrument dat het bouwverkeer en emissies voorspelt voor wegreconstructieprojecten in de voorbereidingsfase. (CT 3 2016)

De belangrijkste lessen voor beheer en onderhoud
Het uitbesteden van beheer en onderhoud aan marktpartijen is een goede oplossing, mits de juiste randvoorwaarden zijn ingevuld. Wat zijn de belangrijkste lessen voor duurzaam beheer en onderhoud? (CT 7 2015)

Draadloos vinger aan de pols bij bruggen en tunnels
In Twente zal na de zomer een aantal bruggen en viaducten worden uitgerust met een nieuw ontwikkeld draadloos sensorsysteem waarmee de conditie van de kunstwerken continu in de gaten wordt gehouden. De technologie is afkomstig van de Universiteit Twente. (CT5/6 2015)

Inspecteren met de drone: minder overlast en veel goedkoper
Ingenieursbureau Westenberg gebruikt onbemande vliegtuigjes voor inspecties van grote objecten. Dit levert veel besparing en tijdwinst op en er is nauwelijks overlast voor verkeer. Dit bleek onlangs ook tijdens een inspectie van de Zeelandbrug. (CT5/6 2015)

Kunstwerkenbeheer: besparing door levensduurverlenging
Veel kunstwerken zijn tientallen jaren geleden gebouwd en naderen het einde van hun ontwerplevensduur. De vragen waar veel beheerders nu voor staan is: hoe houd ik nu zo kosteneffectief mogelijk de functionaliteit/prestaties van mijn wegen- en vaarwegennetwerk in stand? Wanneer is vervanging nu echt noodzakelijk? (CT5/6 2015)

CO2-footprint onderhoud provinciale wegen
Zou het niet mooi zijn als onze wegen bijdragen aan een betere leefomgeving? Wanneer onze wegen de energie opwekken die nodig is voor de verlichting ’s nachts? Als asfalt zichzelf repareert? Om te weten waar de meeste energiewinst zit, heeft Royal HaskoningDHV de CO2-footprint van het onderhoud aan de provinciale wegen berekend. (CT5/6 2015)

MultiWaterWerk: Standaardisatie bij nieuwe sluizen
Veel oude schutsluizen bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, en/of zijn verouderd. Tot 2040 gaat dat om 52 van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Tegelijkertijd werken sluisbeheerders steeds meer met verschillende oplossingen voor identieke problemen. Daardoor is veel specialistische en lokale kennis nodig is en zijn voor iedere sluis unieke reserveonderdelen nodig. Dit komt het beheer, de beheersbaarheid en de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede. (CT5/6 2015)

Trendsetter in BIM: open standaard COINS
Bij BIM wordt over het algemeen gedacht aan 3D-modellering. Maar dat is lang niet alles. Via de open BIM standaard COINS kan bijvoorbeeld ook andersoortige informatie, zoals rekenresultaten en verificaties worden uitgewisseld. (CT 3 2015)

Ingenieursbureaus werken samen in BIM
In het Rijkswaterstaat-project Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) heeft Movares samen met ‘concurrent’ Grontmij de krachten gebundeld. Een nieuw systeem moet alle betrokken partijen bij dit complexe bouwproject realtime van dezelfde informatie voorzien. Het is een goed voorbeeld van BIM. Een veelgehoorde term in de bouwbranche, maar de praktijk blijft vaak achter bij de behoefte. (CT 3 2015)

Reliability engineering in de civiele techniek, wat doen we ermee?
Helaas komt het met enige regelmaat voor dat onze infra-systemen niet functioneren, met vertragingen en economische schade als gevolg. ‘Reliability engineering’ brengt de verschillende disciplines binnen de infra-systemen samen om te komen tot een goed en betrouwbaar systeem. (CT 1/2 2015)

Prestatiemeetsysteem (PMS) bij DBFM-projecten
Voor aannemers of consortia die geïntegreerde contracten uitvoeren is een prestatiemeetsysteem (PMS) de kassa of het afrekensysteem waarmee zij betaald worden in de vorm van beschikbaarheidsvergoeding. De beschikbaarheidsvergoeding wordt berekend op basis van beschikbaarheid van het areaal en dit wordt aangetoond in het PMS. Er is noodzaak voor een PMS wanneer de financieringscomponent is opgenomen in het contract. (CT 8 2014)

Optimaliseren onderhoud met satelliet
In zogenaamde ‘slappe-bodemgebieden’ zijn kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur aanzienlijk hoger dan waar de bodem steviger is. Het meten van verplaatsingen ervan kan helpen onderhoud en beheer te optimaliseren. Nieuwe meettechnieken, waarbij vanuit de ruimte wordt gemonitord, zijn daarbij veelbelovend. (CT 7 2014)

Interview: Wat is dat eigenlijk: verouderen?
Civiele Techniek sprak prof. dr. ir. Klaas van Breugel over ‘ageing’ van infra. (CT 5/6 2014)
Tweede leven voor betonnen duikers onder de oude Schipholweg
De provincie Noord-Holland voert eens in de twaalf jaar groot onderhoud uit aan haar infrastructuur en kunstwerken. Het groot onderhoud voor het traject N232, Oude Schipholweg is inmiddels uitgevoerd. (CT 5/6 2014)

Renovatie van de Galecopperbrug
In de periode van 2013 tot eind 2015 wordt gewerkt aan de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Als voorbereiding hierop heeft Iv-Infra de complete staalconstructie in beeld gebracht met behulp van terrestrisch 3D-laserscannen. (CT 5/6 2014)
Beheer en onderhoud als vliegwiel voor stedelijke adaptatie
Bij stedelijke (her)ontwikkeling gaat het om het creëren van prettige, gezonde en productieve steden die tegen een stootje kunnen, voorbereid zijn op groei en geen roofbouw plegen op hulpbronnen. Daarbij speelt het beheer en onderhoud van de stad een voorname rol. (CT 5/6 2014)
Levensduur bruggen verlengen met OSMOS
Rijkswaterstaat is onlangs gestart met een pilot met monitoringtechnieken  voor kunstwerken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. BIM Systems is gevraagd deel te nemen aan deze pilot met het zogeheten OSMOS-systeem.

Onderhoud stormvloedkeringen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het onderhoud van drie stormvloedkeringen voor tien jaar aan BAM in opdracht gegeven. Deze unieke contractvorm resulteert  in een overdracht van verantwoordelijkheden waarbij de rol van de overheid steeds kleiner wordt. (CT 5/6 2014)

BIM heeft cultuuromslag nodig – ‘Rotterdam BIMt’
Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken het Bouwwerk Informatie Model, BIM. Maar lang niet iedereen kent BIM, en als dat al wel het geval is, kan de interpretatie ook nogal eens verschillen. Om die reden organiseerde de Gemeente Rotterdam ‘De maand van BIM’. (CT 4 2014)

BIM als eenduidig communicatiemiddel

In artikelen over de toepassing van BIM gaat het vaak over software tools en dataformaten. Volker InfraDesign ziet de kracht van BIM met name op het gebied van communicatie in multidisciplinaire integrale projectteams. (CT 4 2014)

Europapark station Groningen – Nieuwe stappen in 3D-modelleren en BIM
In februari van dit jaar is de fietsenstalling onder het Europapark station in Groningen officieel geopend. De opdracht voor de engineering hiervan was door BAM Infraconsult gegund aan Bartels. Een vereiste was dat het model in 3D en volgens BIM, in zeer korte tijd moest worden uitgewerkt. (CT 4 2014)

Bouw Informatie Model bij OV SAAL – Faalkosten drastisch gereduceerd
Betere samenwerking, een efficiënter en veiliger bouwproces en een kwalitatief beter resultaat. Dat zijn de belangrijkste beloften van het Bouw Informatie Model (BIM). Maar werkt het ook in de praktijk? BAM deelt ervaringen uit het grootschalige programma OV SAAL. (CT 4 2014)

Stumico-bijeenkomst bij Movares: BIM in de praktijk bij infraprojecten
Bij Movares organiseerde Stumico onlangs een bijeenkomst over het gebruik van BIM bij infraprojecten, waaronder het prestigieuze Crossrail-project. (CT 4 2014)

Tien jaar inspectie en onderhoud afgerond  – Balgstuwkering Ramspol
Met het ontwerp, de bouw en tien jaar onderhoud van waterkering Ramspol verwierf BAM Civiel van Waterschap Groot Salland in 1997 een van de eerste DBM-opdrachten in Nederland. Eind vorig jaar liep de tienjarige onderhoudsperiode af. (CT 5/6 2013)

Westelijke Invalsweg Leeuwarden – Value studie naar alternatieven
De provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Leeuwarden ontwikkelen de ‘Haak om Leeuwarden’, de verbinding van de A31 naar de A32 aan de zuid- en westzijde van Leeuwarden. Een Value studie is uitgevoerd om de uitvoeringsmogelijkheden te vergelijken. (CT 5/6 2013)

Gezonde volwassen stadsbomen –
Het nut van ondergrondse groeiplaatsconstructies
Door innovatieve technieken en integrale systemen is het mogelijk om de ondergrondse infrastructuur beter in te richten voor stadsbomen. (CT 5/6 2013)

Nieuwe fundering op oude muren – Verplaatsing monumentaal pand in Azerbeidzjan
Om de leefbaarheid van Baku in Azerbeidzjan en haar allure te verhogen ontwikkelde Baku een masterplan. Hiervoor moest een monumentaal pand uit 1908 ruim 10 meter naar achteren worden verzet om zo plaats te maken voor een vijfbaansweg. (CT 5/6 2013)

Beter voorspellen van spoortrillingen over een lang traject
ProRail gaat de capaciteit van Nederlandse spoorwegennet vergroten. Deze ontwikkelingen geven een toename van de trillingen veroorzaakt door railverkeer. ARCADIS en Fugro ontwikkelden een methode om de trillingen te voorspellen. (CT 5/6 2013)

Virtueel bouwen met BIM
Virtueel bouwen door middel van BIM helpt om het ontwerp- en uitvoeringsproces te optimaliseren, de hoeveelheid faalkosten te reduceren en zo de kwaliteit van de te leveren producten te verbeteren en de klantvraag beter te kunnen beantwoorden. (CT 4 2014)

Van asset management naar verkeerskundige alliantie: logische stap
Een weg aanleggen is één ding; ervoor zorgen dat die weg langdurig aan bepaalde gebruiksdoelstellingen voldoet is stap twee. Door een evenwichtige benutting van het wegennet dienen opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde maatschappelijke doelen: veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. (CT 3 2014)

Succesfactoren Maasvlakte 2: Minder uitbesteden
De Maasvlakte 2 is één van de weinige, recente, grote infrastructurele projecten die binnen budget zijn gebleven. Het aanstellen van een vast kostenmanagementteam is een sleutelfactor geweest. (CT 1/2 1013)

Risicobeheersing bij aanleg Noord/Zuidlijn
Op dit moment is de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam nog in volle gang. Een groot gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats onder het drukke stratenpatroon van de Amsterdamse binnenstad. Risicobeheersing is bij een dergelijk project van groot belang. (CT 8 2012)

Duurzaam rendement op parkeergarages

Omvangrijke bouwprojecten vragen om complete overeenstemming tussen bouwer en opdrachtgever. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig. Maar al te vaak blijken de ontwikkelaar en de uiteindelijke exploitant van een gebouw met een heel andere blik naar een nieuw te realiseren complex te hebben gekeken. Met name in het geval van parkeergarages duikt dit probleem steeds vaker op. (CT 8 2012)

Herstel fundering monumentale Lambertuskerk
In 2010 zijn de herstel- en restauratiewerkzaamheden aan de 100 jaar oude Lambertuskerk in Maastricht gestart. Het ging om de restauratie en de versterking van de zwaar beschadigde monumentale kerk, de inpandige nieuwbouw van een kantoorunit met kelder en een ingrijpend herstel en uitbreiding van de fundering. (CT 8 2012)

Met GIS alle gegevens in kaart
GIS wordt gebruikt voor opslag, beheer, bewerking, analyse, integratie en presentatie van geografische gegevens en kan voor alle objecten waar x-, y- en z-coördinaten aan te hangen zijn, worden gebruikt. Op deze manier kan een heel gebied uitgebreid in kaart worden gebracht.
(CT 7 2012)

Verbinden security aan risicogestuurd beheer en onderhoud bij RWS (deel 2)
Rijkswaterstaat heeft al enkele jaren ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud van haar belangrijkste objecten. Dit tweede en afsluitende artikel gaat dieper in op de security-risicoanalyse-aanpak. (CT 7 2012)

BREEAM-NL Infra richtlijn voorziet in grote behoefte
Publieke opdrachtgevers en marktpartijen in de GWW- sector besteden steeds meer aandacht aan duurzaamheid. De Dutch Green Building Council (DGBC) initieerde begin dit jaar de ontwikkeling van een nieuwe BREEAM-richtlijn. (CT 5/6 2012)

SAP beter met GIS
Gevisualiseerde informatie is vaak effectiever dan tekst of cijfers. Strukton Rail startte met een pilotproject met het doel geo-informatiesystemen (GIS) en assetmanagement te combineren. (CT 5/6 2012)

Noodzaak voor bedrijven in de GWW: CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een systeem dat is ontwikkeld door ProRail en Rijkswaterstaat om serieus werk te maken van CO2-reductie. Rijkswaterstaat gebruikt het systeem vanaf 1 januari 2013 in al haar aanbestedingen, en de verwachting is dat het een nog grotere vlucht zal nemen. (CT 5/6 2012)

Verbinden security aan risicogestuurd beheer en onderhoud bij RWS (deel 1)Rijkswaterstaat heeft al enige jaren ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud van haar belangrijkste objecten. Dit eerste deel van het artikel gaat in op de risicogestuurde beheeraanpak van Rijkswaterstaat in relatie tot integrale veiligheid en security. (CT 5/6 2012)

‘Sustainable Airport’: Duurzame baanverlenging Groningen Airport Eelde
De Baanverlenging van Airport Eelde wordt één van de meest duurzame baanverlengingsprojecten in Nederland. (CT 5/6 2012)

Innovatie op het spoor: de RailVacuDrill
Vervoer per rail is duurzaam en milieuvriendelijk, dus iedere bijdrage aan een duurzame verbetering van de Europese railinfrastructuur verdient de volle aandacht. Daarom brengt Grontmij de RailVacuDrill op de markt. (CT 5/6 2012)

Ontwerp, aanleg en onderhoud A4 Delft-Schiedam
Na bijna zestig jaar discussiëren en plannen maken, is dit voorjaar de aanleg van het ontbrekende deel van de A4 tussen Delft en Schiedam gestart. Duurzaamheid staat voorop; omwonenden mogen de weg straks niet ruiken, horen of zien. (CT 5/6 2012)

Onderzoek: Microbiologische corrosie (MIC) bij natte infrastructuur
De afgelopen jaren is door TNO geconstateerd dat MIC in toenemende mate een corrosieprobleem vormt van natte infrastructuur als kadewanden, steigers en meerpalen. Uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. (CT 5/6 2012)

Interview: Innovatief aanbesteden: sneller, beter, slimmer
Civiele Techniek sprak met Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers over het stimuleren van innovatie binnen de waterbouw door middel van innovatief aanbesteden. (CT 4 2012)

Sensortechniek en datacommunicatie – De IJkweg
TNO werkt, samen met RWS en TU Delft in het samenwerkingsverband InfraQuest, aan innovaties op het gebied van wegdekken die potentieel de onderhoudskosten en de filedruk door werkzaamheden kunnen drukken. (CT 4 2012)

WODAN123 – Nieuwe multisectorale aanpak van wateroverlast
Om locaties met een hoog risico voor wateroverlast te identificeren zou het ideaal als de rioleringsberekeningen, de afstroming over straat en de AHN2-meetgegevens met wateroverlastgevoelige locaties in één model staan. Dat model is er nu: WODAN123 van Grontmij. (CT 4 2012)

Satellieten inspecteren dijken – ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Deltares en Hansje Brinker onderzochten samen met de dijkbeheerders hoe de techniek kan worden gebruikt, om in een vroeg stadium zwakke plekken in dijken op te sporen. (CT 4 2012)

Hoe hou je de kosten in de hand?
Het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van de financiële beheersing van grote infrastructuurprojecten is niet best. Dit blijkt geen juist beeld. Het gaat meestal juist erg goed, hoewel uiteraard altijd verbeteringen mogelijk zijn. (CT 4 2012)


Lessen voor het beheerst uitbesteden van wegonderhoud – Innovatieve contracten
Bij uitbesteding van onderhoud aan wegen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten: contracten die niet voorschrijven wat er gedaan moet worden, maar die het gewenste resultaat beschrijven en de opdrachtnemer meer vrijheid geven in de uitvoering. De verwachtingen van de wegbeheerders zijn hooggespannen, maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van uitbesteden. (CT 3 2012)

Assetmanagement van natte infrastructuur
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geven een impuls aan het denken over het beheer van het areaal. (CT 1/2 2012)

Systeem- en risicoaanpak bij gebiedsinrichtingsprojecten De begrippen system engineering (SE) en risicoanalyse (RA) zijn vooral theoretisch ontwikkeld. Toepassing vereist dat de begrippen praktischer worden gemaakt en dat gereedschappen en werkwijzen worden ontwikkeld. Dienst Landelijk Gebied (DLG) probeert in dit spanningsveld de weg te vinden. (CT 1/2 2012)