Antwerpen krijgt Oosterweeltracé

17 februari 2014 – Antwerpen krijgt eindelijk een echte ring, die het einde moet maken aan jarenlang fileleed. De Vlaamse regering, het stadsbestuur en de haven van Antwerpen hebben afgelopen vrijdag definitief gekozen om aan de westkant een nieuw traject aan te leggen: het zogenaamde Oosterweel tracé dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Er lag nog een traject op tafel: het iets verder van de stad afliggende en langere Meccanotraject. Het Oosterweeltracé is volgens de regering beter voor de bereikbaarheid van de stad en het havengebied, maar ook voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Bovendien is het volgens de overheid goedkoper. De kosten van het BAM-tracé , inclusief onderhoud, zou €  4 miljard bedragen, tegen € 4,3 miljard voor het Meccano-tracé. Ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse zouden positief uitvallen voor het BAM-tracé: de totale winst voor de maatschappij (vooral door het verminderen van files) wordt geschat op € 14,2 miljard; voor het Meccano-tracé op € 10,6 miljard.
De kosten van het nu gekozen tracé moeten overigens worden  terugverdiend moet worden met de tolheffing.
In het BAM-tracé van de Vlaamse regering wordt de Expressweg (E34) ter hoogte van Blokkersdijk via een toltunnel (de Oosterweeltunnel) onder de Schelde geleid. Via bijkomende tunnels onder het Straatsburgdok wordt ze vervolgens verbonden met de R1 ter hoogte van Merksem. Dankzij de reeks tunnels en verlaagde rijvakken verdwijnt het noordwestelijke deel van de  ring dus  onder de grond.
De ring van Antwerpen is jarenlang onderwerp geweest van felle discussies.  Eerst was het de bedoeling dat er een grote brug zou komen (de Lange Wapper), maar die optie werd door de Antwerpse bevolking bij referendum weggestemd. Vervolgens zijn er nieuwe varianten onderzocht.

De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2016 starten. Naar schatting zullen er gedurende vijf jaar 4000 mensen aan het project werken.  In 2022 zal het tracé worden opengesteld voor het verkeer. 

BAM