Amsterdam wil brug over IJ

30 december 2015 – Het college van B en W wil twee bruggen voor langzaam verkeer over het IJ laten bouwen. Het meest kansrijk lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug. Op de korte termijn moet optimalisering van het verensysteem voorlopig zorgen voor een verbetering van de IJ-oeververbindingen.
De groei van het aantal woningen en voorzieningen en de toename van de werkgelegenheid veroorzaken een toenemende druk op de veren. Om ook in de toekomst een vlotte en veilige verbinding tussen beide IJ-oevers te waarborgen, lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug de beste oplossing. De bruggen zorgen voor een goede, constant beschikbare verbinding voor langzaam verkeer en maken Amsterdam-Noord beter bereikbaar. De Vervoerswaardestudie van de gemeente laat zien dat mensen hierdoor sneller de auto laten staan en voor de fiets zullen kiezen. Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van economisch onderzoeksbureau Decisio komt naar voren dat deze bruggen een stimulans zijn voor de stedelijke ontwikkelingen op en rond de IJ-oevers. Ze geven een impuls aan woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen.
Om een veilige en vlotte oversteek van het IJ ook in de toekomst te waarborgen, is de gemeente begin 2015 gestart met het project Sprong over ’t IJ, het onderzoek naar betere IJ-oeververbindingen. Er zijn meer dan 77 ideeën ingezonden, workshops georganiseerd en debatavonden gehouden. Nu acht de gemeente het moment aangebroken om de meest kansrijke oplossingen verder te onderzoeken. Het college stelt voor in 2016 verder te studeren op de aanleg van de twee bruggen. In de zomer van 2017 hoopt men te kunnen kiezen wat de beste manier is om beide IJ-oevers met elkaar te verbinden.

Bron: IBA>