Amsterdam krijgt er een groen eiland bij

Een groen, natuurrijk en langgerekt eiland in het IJmeer met voorzieningen voor sport, kunst en cultuur. Als sluitstuk van IJburg gaat Amsterdam een eiland van 45 hectare aanleggen.

Het eiland wordt groen met nieuwe natuur, veel water en hoogteverschillen. De noordkant, waar de meeste golven zijn, krijgt een stoere aanblik met veel steen. De zuidkant krijgt juist veel riet. Het eiland biedt ook ruimte voor sport, kunst en cultuur. Eventueel worden maximaal 500 woningen op het eiland gebouwd; dit ligt nog niet vast.

Het eiland wordt circulair gebouwd. Dat wil zeggen dat de grond uit andere bouwprojecten komt. Deze wijze van landmaken kost meer tijd, in totaal ongeveer twintig jaar. In deze periode worden wel steeds delen opgeleverd voor gebruik.

Het plan wordt definitief vastgesteld in het voorjaar van 2021.

Buiteneiland is het laatste eiland van IJburg. Het is deel van de tweede fase van IJburg met Centrumeiland en Strandeiland. De aanleg begint in 2022 of 2023. Daarna is IJburg klaar.

Gemeente Amsterdam>